Byta revisor: dessa regler gäller

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Byta revisor: dessa regler gäller

  Funderar ni på om det är tid att byta revisor i bolaget eller har kanske den nuvarande revisorn sagt upp sig? Att byta revisor behöver inte vara en speciellt jobbig process, men man måste ha koll på vissa saker. I den här artikeln går vi igenom viktiga punkter och vad man ska tänka på när man byter revisor samt hur processen för detta ser ut. Läs vidare!

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Varför byta revisor?

  De bolag som är så pass stora att de måste ha en revisor enligt lag kan komma till den punkten att styrelsen vill byta ut revisorn eller att revisorn själv säger upp sig av olika anledningar. Det finns även en naturlig mandatperiod som vanligen ligger på ett år, men den kan förlängas om så önskas. Mandatperioden kan du läsa mer om lite längre ner på den här sidan. För att få avskeda en revisor måste det dock finnas mycket goda skäl till detta och man får inte bara hur som helst säga upp tjänsten innan mandatperioden förfallit.

  Ett giltigt skäl är såklart att hen inte sköter sitt jobb som hen ska och inte har den kompetens som krävs. Om inte revisorn utför sina uppgifter korrekt kan bolaget få problem med lagen och i dessa fall är det oftast företaget och styrelsen själva som är ansvariga, inte revisorn.

  Men det är också minst lika viktigt att den person som sköter redovisningen (redovisningskonsulten) gör sitt jobb bra under året. Revisorns roll är inte att göra den löpande bokföringen (det är förbjudet), utan att endast kontrollera årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket.

  Vem eller vilka väljer revisor?

  Det är styrelsen eller den enskilde ägaren i bolaget som väljer revisor och detta görs under en bolagsstämma. Det finns inga större begränsningar kring hur man väljer sin revisor, men det finns vissa riktlinjer man måste följa för att inte bryta mot lagen. En sådan sak är att revisorn inte får vara jävig på något sätt, alltså till exempel vara anställd i bolaget eller vara gift med VD:n eller liknande. Här kommer en fullständig lista på de sammanhang där man inte kan anställa en person som revisor i bolaget.

  Om revisorn:

  • arbetar på bolaget
  • har en skuld till bolaget
  • är gift eller sambo med någon i styrelsen eller ägaren
  • sitter i styrelsen
  • äger aktier i bolaget

  Revisor och redovisningskonsult är inte samma sak

  Många företagare slänger sig med uttryck som “jag ska bara iväg en sväng till revisorn”, när de i själva verket kanske menar redovisningskonsulten som sköter den löpande bokföringen. Det är en vanlig missuppfattning att revisor och redovisningskonsult är samma sak. Som vi nämnde här ovan är det revisorn som kontrollerar redovisningskonsultens jobb när årsredovisningen är gjord. 

  Redovisningskonsulten i sin tur arbetar hela året med den löpande bokföringen och för in ekonomiska händelser i ett bokföringssystem och sparar fakturor etc i speciella mappar och pärmar. 

  En revisor kan inte vara både redovisningskonsult och revisor på samma företag. Det är förbjudet eftersom det då inte finns någon kontrollerande instans. Men en revisor kan mycket väl ha kompetensen för att göra vanlig bokföring också och kan praktisera dessa kunskaper hos andra bolag. 

  Revisorns mandatperiod

  Om det finns planer på att byta revisor av en eller annan anledning är det smidigast att göra detta i samband med att mandatperioden för tjänsten tar slut. Oftast ligger den på ett år. Det är bolagsordningen som bestämmer hur mandatperioden ska se ut. Som mest kan den ligga på 4 år åt gången och styrelsen kan också välja att förlänga perioden efter detta om man inte vill byta revisor. Om allt fungerar bra finns heller ingen anledning att byta.

  För börsnoterade bolag får revisorn sitta i max 7 år, men då är det heller inte en specifik person som sköter revisionen, utan en större revisionsbyrå med högre kapacitet. 

  Byta revisor – hur går det till?

  Det finns olika anledningar till varför man byter revisor och beroende på situation så ska man agera på olika sätt i styrelsen. Som tidigare nämnt får man inte bara säga upp sin revisor hipp som happ utan giltig grund. Däremot kan revisorn säga upp sig i förtid om hen vill, utan speciell anledning. 

  En del revisorer tycker det är kul att byta bolag då och då och få nya utmaningar, medan andra hellre stannar kvar hos samma klient år efter år. 

  Revisorn säger upp sig i förtid

  När en revisor själv vill säga upp sin tjänst innan mandatperioden är slut måste hen anmäla sin avgång till styrelsen och Bolagsverket. Här måste man tala om vad anledningen till uppsägningen är och revisorn måste också skicka med en beskrivning/redogörelse över det arbete hen utfört upp till dess att hen sa upp sig från tjänsten. 

  En revisor har rätt att säga upp sig när som helst från tjänsten och måste inte anpassa sig efter mandatperioden. 

  Bolaget säger upp revisorn i förtid

  Om revisorn inte sköter sina uppgifter korrekt eller kanske till och med gått och blivit sambo med någon i styrelsen, så finns det saklig grund för en uppsägning från styrelsens sida. Men detta är bara exempel. Om det inte finns någon grund till uppsägningen som anses giltig kommer den inte att bli godkänd. 

  Anmäla bytet till Bolagsverket

  Alltid när man anställer en ny revisor måste detta anmälas till Bolagsverket. Därför måste bolaget även anmäla om ett byte av revisor sker. Här anger man som sagt även anledningen till uppsägningen. Både revisorn och styrelsen ska anmäla uppsägningen till Bolagsverket. Detta gör man på verksamt.se.

  Auktoriserad eller kvalificerad revisor?

  Vid byte av revisor har man valet att anställa en kvalificerad eller auktoriserad revisor. Bolag som är börsnoterade måste enligt lag ha en auktoriserad revisor, medan övriga får välja. Egentligen är det ingen skillnad på kompetensen. Skillnaden är att vissa revisorer valt att ansöka om att bli auktoriserade hos Revisorsinspektionen, för att få en stämpel på sin kompetens att visa upp till sina klienter. Denna auktorisering är ett tecken på att man kan lita på tjänsterna som erbjuds från revisorn eller revisionsbyrån.

  De revisorer som inte är auktoriserade kallas för kvalificerade revisorer. Alla revisorer i Sverige måste dock bli godkända av Revisorsinspektionen för att få praktisera, men det är något annat än själva auktoriseringen, som är ett snäpp högre.  

  Vad man ska tänka på när man väljer revisor

  Om bolaget hamnat i en sits där revisorn måste bytas ut av en eller annan anledning finns det några saker att tänka på i jakten på en ny person att ta över tjänsten. Först och främst måste man fundera över anledningen till uppsägningen från första början. 

  Fick ni problem med denna revisor och varför i sådant fall? Kanske hens kompetens inte passade för ett bolag som växer snabbt och blev för övermäktigt? Eller fanns det en brist på kompetens som orsakade lagliga problem? Eller så kanske uppsägningen berodde på något helt naturligt som en flytt eller liknande. Oavsett vilken anledning så kan det vara bra att försöka undvika samma misstag igen, om det finns några sådana. Här kommer några tips:

  1. Välj ett tryggare alternativ

  Råkade ni ut för en revisor som inte skötte sig jobb ordentligt? Då kanske det är bättre med en auktoriserad revisor denna gång. Som har avlagt ett speciellt prov hos Revisorsinspektionen och fått sin auktorisering godkänd. Visst kan även en sådan revisor missköta sig, men risken är mycket lägre.

  2. Behöver ni en revisor att växa med?

  Om man vill undvika att byta revisor på några år och även planerar att företaget ska växa, ska man också försöka välja en revisor som bolaget kan växa med från början. Samma sak gäller egentligen när man väljer redovisningskonsult till företaget. 

  3. Kolla upp revisorns historik med kollegor och branschfolk 

  Personliga rekommendationer kan ibland vara guld värt. Om ett annat företag använt en och samma revisor under lång tid och kan rekommendera någon så kan det vara positivt. En auktorisering säger egentligen inte så mycket som kunderna själva!

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Sammanfattning

  Att byta revisor är relativt lätt och behöver inte vara så tidskrävande om man börjar i rätt ände. Det finns olika anledningar till att man behöver byta revisor, såsom att mandatperioden går ut, revisorn har inte skött uppdraget eller om revisorn själv säger upp sig i förtid. Oavsett situation måste bytet anmälas till Bolagsverket både av revisorn själv och styrelsen för bolaget. Bytet anmäler man på verksamt.se. 

  Styrelsen väljer den nya revisorn under bolagsstämman och här finns det mandatperioder att anpassa sig efter. Styrelsen sätter själva hur lång den kan vara, men max 4 år och max 7 år för börsnoterade bolag. En revisor får inte sägas upp utan saklig grund innan mandatperioden är slut. Revisorn själv får säga upp sig när som helst men måste meddela detta till Bolagsverket och även lämna in en rapport om det arbete hen utfört med bolagets ekonomi upp till den tidpunkten. 

  När man sedan ska välja ny revisor är det smart att undvika att upprepa samma misstag igen. Om det är så att man fick problem med sin revisor på något sätt och att det ledde till uppsägningen ska man vara mer försiktig och kanske vända sig till en auktoriserad revisor som dessutom har gott rykte bland andra företagare.  

  Ofta ställda frågor om byta revisor

  Meldingsboble
  Vilka steg bör jag följa för att byta revisor?

  För att byta revisor bör du först hitta en ny revisor som passar dina behov, diskutera och bekräfta bytet med din nuvarande revisor, informera styrelsen om bytet (om du har ett aktiebolag) och sedan anmäla bytet till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Kan jag byta revisor mitt under räkenskapsåret?

  Ja, det är möjligt att byta revisor mitt under räkenskapsåret. Dock kan det vara lämpligt att göra bytet vid räkenskapsårets slut för att undvika komplikationer och för att underlätta för den nya revisorn att påbörja sitt arbete.

  Meldingsboble
  Vad bör jag tänka på när jag väljer en ny revisor?

  När du väljer en ny revisor bör du ta hänsyn till faktorer som revisorns erfarenhet och kompetens, hur väl revisorn förstår ditt företags verksamhet och bransch, samt personlig kemi och kommunikation mellan dig och revisorn.

  Meldingsboble
  Är det några kostnader förknippade med att byta revisor?

  Kostnader för att byta revisor kan inkludera eventuella avgifter för att avsluta samarbetet med den gamla revisorn samt kostnader för att etablera ett samarbete med den nya revisorn. Det kan även uppstå kostnader i samband med överlämnande av dokumentation och information till den nya revisorn.