Revisor till aktiebolag: Vad ska man tänka på?

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Revisor till aktiebolag: Vad ska man tänka på?

  Funderar du på om det är dags att anlita en revisor för aktiebolaget du driver? I vissa fall är det lag på detta i Sverige, medan vissa bolag slipper göra revision om de inte vill. Vilket också sparar in en del pengar på ett år. En revisor är dock bra att ha om man vill vara mer säker på att bokföringen som gjorts under året är korrekt. 

  Ett par extra expert-ögon är alltid bra att ha för att hålla bolagets ekonomi på rätt spår och inom lagens ramar. Hen kan peka ut misstag och hjälpa till att rätta dessa med er hjälp, innan årsredovisningen/bokslutet ska slutföras skickas in till Bolagsverket. Men hur vet man då om bolaget behöver en revisor och vad ska man tänka på innan man anställer en sådan? Läs vidare så ska vi berätta mer!

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad är en revisor?

  En revisor är en yrkesman/kvinna som arbetar med att kontrollera årsredovisningar och bokslut för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar av viss storlek. Hen kopplas in innan bokslutet ska skickas in till Bolagsverket och hen går igenom årsredovisningen och kontrollerar om det ser ut att finnas några felaktigheter eller frågetecken bland siffrorna. Revisorn ska inte göra årsredovisningen eller den löpande bokföringen åt företaget, det gör redovisningskonsulten. Revisorns roll är alltså inte riktigt lika praktisk som redovisningskonsultens. 

  Det är viktigt att revisorn har en löpande dialog med styrelsen och redovisningskonsulten så att man får tillgång till all information som behövs för att göra en korrekt bedömning av ekonomin och siffrorna innan allt ska registreras hos Bolagsverket. 

  Skillnad på revisor och redovisningskonsult

  Det är ganska vanligt att man förväxlar de båda yrkestitlarna revisor och redovisningskonsult, som företagare. Men faktum är att deras roller är väldigt olika i praktiken. Revisorn har vi precis gått igenom att det är en roll som kliver in senare på året, innan bokslutet ska skickas in till Bolagsverket. Hen kontrollerar att redovisningskonsulten gjort sitt jobb korrekt. Om så inte är fallet rättar man till det med hjälp av revisorn, styrelsen och redovisningskonsulten tillsammans så att allt stämmer i slutändan. 

  Redovisningskonsulten har det praktiska arbetet av att sköta bokföringen under året. Ofta har denna person även andra arbetsuppgifter som har med skatter, löner och annan ekonomi att göra. Redovisningskonsulten kan ha ett ganska omfattande praktiskt arbete, mycket mer än vad man kanske tror eller får erfara när man studerar till att bli just detta.

  Konsulten för in alla ekonomiska händelser i ett bokföringssystem och håller koll på alla mappar, fakturor och kvitton etc. Hen gör bokslutet och årsredovisningen. Revisorn ser bara över att det som redovisningskonsulten har gjort är korrekt utfört och skickas in till Bolagsverket.

  Måste man ha en revisor?

  I Sverige behöver inte alla aktiebolag eller ekonomiska föreningar göra revision om de inte når upp till en viss storlek. Så var det inte tidigare utan detta är en ganska ny lag som infördes för att underlätta för småföretagare att kunna spara in pengar varje år. Har man alltså ett mindre bolag behöver man inte slösa sina pengar på att hyra in en revisor som ska göra revision på bokslutet och kontrollera. De bolag och föreningar som dock måste göra revision är de som går över följande gränser:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

  Vilket ansvar har revisorn?

  Den som har det slutgiltiga ansvaret för att årsredovisningen är korrekt är styrelsen och bolaget själva. Revisorn har ett visst ansvar, men om det blir problem med lagen via till exempel bokföringsbrott är det oftast så att revisorn inte blir dömd iallafall. Detta eftersom bolaget också har ett ansvar att sköta sin ekonomi på rätt sätt och inte göra något som bryter mot lagen. 

  Styrelsen är ansvariga för att hålla god kontakt med redovisningskonsulten under årets gång och dela med sig av all information de sitter på så att hen kan göra ett så korrekt jobb som möjligt, så att även revisorn får alla korten på borden sedan och kan göra en korrekt bedömning av det faktiska ekonomiska läget.

  Auktoriserad eller kvalificerad revisor? – kompetensen kan vara likvärdig

  Du kanske har hört talas om begreppet “auktoriserad” revisor och tänkt att det låter seriöst. Vilket det också är, men behöver inte betyda att de som inte är auktoriserade har sämre kompetens. Själva auktoriseringen är bara ett bevis på att man har gjort ett godkänt examensprov och fått sin auktorisering av Revisorsinspektionen. 

  Som revisor måste man inte ansöka om att bli auktoriserad, det är något man gör självmant. Men vill man ha en stämpel på sin kompetens är det en bra idé. Det är alltså ingen skillnad på om du anställer en auktoriserad eller kvalificerad revisor. Båda kan ha samma kunskap bara att den ena valt att genomgå processen för att bli auktoriserad. 

  Auktoriserad revisor – har på eget initiativ avlagt ett godkänt examensprov hos Revisorsinspektionen och fått en auktorisering 

  Kvalificerad revisor – har inte avlagt prov hos Revisorsinspektionen men kan ha samma kompetens som en auktoriserad revisor

  Vilket man ska välja för bolaget är upp till er. Om man har rekommendationer på en väldigt bra kvalificerad revisor som inte är auktoriserad kan det fungera lika bra som en auktoriserad sådan. Fördelen med auktorisationen är att du får en klar och tydlig stämpel på att den här personen är lämplig för uppdraget och kommer göra ett bra jobb med revisionen. 

  Vad kostar en revisor?

  Till skillnad mot en redovisningskonsult som måste arbeta hela året med bokföring och redovisning, så behöver revisorn bara kopplas in på slutet av året innan bokslutet ska skickas in till Bolagsverket. Eftersom revisorn bara behövs i några timmar eller få dagar blir kostnaden mycket lägre än för en redovisningskonsult, som du behöver hela året runt.  

  Det är skillnad på timpriset för en revisor beroende på om ni ska anställa en auktoriserad eller eller kvalificerad revisor. Den kvalificerade är dyrare eftersom de har en stämpel på sin kompetens och att den uppfyller en viss standard. 

  Så här ser kostnaden ut ungefär:

  Auktoriserad revisor – 1 000 – 2 000 kr/h

  Kvalificerad revisor 500 – 700 kr/h

  Spara in pengar – strunta i revision

  Även om man inte måste göra revision enligt lagen för att bolaget inte är tillräckligt stort, så finns det många som gör revision ändå för att verkligen se till att ekonomin är i ordning. Men om man väljer att inte göra det så sparar man också in ca 12 000 kr på ett år i bolaget. Här får man göra en avvägning om ekonomin är så pass omfattande en revision är nödvändigt eller om det går att strunta i den. Om bolaget går över:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

  så måste man göra revision enligt lagen, och då kommer man inte undan kostnaden. Men du kan självklart hitta en duktig revisor till ett bra pris också och ändå spara in lite pengar på detta. 

  En annan sak som sparar in pengar på revisionen är att redovisningskonsulten och styrelsen gjort ett bra jobb med bokföringen under året och att årsredovisningen är noggrant gjord. Då minimerar man den tid som revisorn måste lägga ner på sitt arbete sedan. Om allt är i sin ordning och inga frågetecken uppstår går arbetet snabbt för revisorn, beroende på omfattningen så klart. Ibland kan det ta en dag och ibland flera dagar.

  Hur du går tillväga för att hitta en bra revisor

  1. Oavsett om du ska hyra in en auktoriserad eller kvalificerad revisor är det bra att kolla upp hur historiken ser ut och om tidigare och nuvarande klienter till revisionsfirman är nöjda med tjänsterna. En auktoriserad revisor ska du välja om du vill vara extra säker på att personen har den kompetens som krävs, auktoriseringen är en stämpel på detta. En kvalificerad revisor kan dock ha samma kompetens som den auktoriserade. 
  2. Något annat som du ska tänka på är att vara på det klara med vilka tjänster revisorn kan erbjuda från början och vilken tillgänglighet som finns. Kanske ni inte kan få tag på revisorn när ni verkligen behöver det? 
  3. Ju snabbare din revisor är desto billigare blir fakturan sedan eftersom du debiteras per timme. Men snabbheten ska självklart inte överskugga kvalitén på arbetet och att det blir ordentligt gjort. 
  4. Fundera över om ni vill kunna växa med er revisor eller om ni ska byta person när företagets ekonomi expanderar.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Sammanfattning

  När man beslutat sig för att man behöver en revisor till sitt bolag ska man göra valet om auktoriserad eller kvalificerad revisor. Båda kan ha samma kompetens men den auktoriserade har avlagt ett speciellt prov hos Revisorsinspektionen och blivit godkänd. 

  Revisorn ska inte göra redovisningskonsultens jobb utan endast kontrollera årsredovisningen och bokslutet. Om redovisningen är dåligt gjord kommer revisorn få mycket att göra, vilket kostar företaget mer. 

  Alla företag behöver inte en revisor enligt lag. Men om bolaget har fler än 3 anställda i medel, mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning och eller mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning, då måste man anställa en revisor och göra revision på årsredovisningen innan den ska skickas in till Bolagsverket. Övriga kan göra revision ändå om man vill.

  Ofta ställda frågor om revisor till aktiebolag

  Meldingsboble
  Vilka uppgifter utför en revisor för ett aktiebolag?

  En revisor för ett aktiebolag granskar företagets räkenskaper, årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning. Revisorns huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företagets ekonomiska rapportering är korrekt och att företaget följer gällande lagar och regler.

  Meldingsboble
  Vilka kvalifikationer krävs för att vara revisor för ett aktiebolag?

  En revisor för ett aktiebolag måste vara en auktoriserad eller godkänd revisor och vara medlem i ett godkänt revisorssamfund.

  Meldingsboble
  Hur utses en revisor för ett aktiebolag?

  En revisor för ett aktiebolag utses av bolagsstämman, som vanligtvis är företagets högsta beslutande organ. Styrelsen kan också föreslå en revisor för bolagsstämman att godkänna.

  Meldingsboble
  Hur länge sitter en revisor på sin post i ett aktiebolag?

  En revisor i ett aktiebolag sitter på sin post fram till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes. Revisorn kan dock väljas om för en ny mandatperiod eller ersättas i förtid genom ett beslut på en bolagsstämma.