Enskild firma eller aktiebolag? Läs våra tips

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Enskild firma eller aktiebolag? Läs våra tips

  När du ska starta ett företag är en av de första sakerna du behöver bestämma om du ska grunda en enskild firma eller ett aktiebolag. De båda bolagsformerna har olika för- och nackdelar och för en ovan företagare kan det vara svårt att veta vilket alternativ som är lämpligast att välja. Vi hjälper dig välja rätt bolagsform genom att förklara vad det innebär i praktiken att ha en enskild firma och att ha ett aktiebolag.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad är ett aktiebolag?

  Den vanligaste bolagstypen i Sverige är aktiebolag. Både mindre företag som endast drivs av en person och stora börsnoterade företag med många anställda kan registreras som aktiebolag. För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du gå in med ett eget kapital. Publika aktiebolag kräver en insättning på som minst 500 000 kronor medan privata aktiebolag kräver en insats på minst 25 000 kronor. Den egna insättningen kan du använda till att köpa aktier i företaget.

  Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse. Den behöver bestå av som minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Det är styrelsen som företräder bolaget. Vem som sitter i styrelsen väljs under bolagsstämman. Alla som äger aktier har rätt att rösta. Om det inte är önskvärt att ha en styrelse som företräder företaget går det istället att välja att ha en verkställande direktör. VD:n ska ändå alltid utses av aktiebolagets styrelse. En grundregel är att även fast det bara är en person som startar aktiebolaget måste styrelsen minst ha två ledamöter varav en ska vara ordinarie och en ersättande.

  Om ett aktiebolag går i konkurs är det inte aktieägarna som blir skuldsatta personligen utan skulden tillfaller konkursboet. Det innebär att aktieägarna och bolaget behandlas separat. Detta gör att det är lätt att skilja på företagets pengar och de privata i ett aktiebolag.

  Vad är en enskild firma?

  Att starta en enskild firma är ett väldigt lätt sätt att börja verka som företagare. För att starta en enskild firma krävs endast att man lämnar in en ansökan om antingen FA- eller F-skatt till Skatteverket. Det som skiljer de formerna åt är om man endast tänker verka som företagare eller om man också kommer ha inkomst från en anställning. Har man inkomst både från anställning och företaget ska man ansöka om FA-skatt. 

  I en enskild firma tillfaller alla pengar som tjänas in dig själv. De ska alltså ses som din egen ekonomi snarare än företagets. De pengar du tjänar kommer räknas som tjänsteinkomst och därför kommer de också beskattas på samma sätt som om de kom från en anställning. Den stora skillnaden är att du själv som egenföretagare har ansvar för att betala in skatter, moms och sociala avgifter på de pengar du har tjänat. 

  I en enskild firma är det viktigt att tänka på:

  • Att du är personligen ansvarig för allt du gör i företaget
  • Att du har en god organisation på din privata ekonomi och på företagets för att underlätta deklarationerna

  Skillnader i krav på redovisning

  Det finns skillnader i kraven på redovisning och bokslut beroende på om företaget är en enskild firma eller ett aktiebolag. Förenklat kan man säga att det oftast är enklare krav på en enskild firma. Vi ska gå igenom några av de största skillnaderna mellan företagsformerna. 

  Redovisning i enskild firma

  En enskild firma ska upprätta ett bokslut men det finns inga krav på att en årsredovisning ska registreras. För många enskilda firmor räcker det dessutom att göra ett så kallat förenklat årsbokslut som innehåller uppgifter om företagets tillgångar, eget kapital och skulder. Till det förenklade bokslutet ska det även bifogas en resultaträkning. I den ska kostnader, intäkter och resultat för det gångna året framgå. 

  Ett förenklat årsbokslut kan du göra om företagets omsättning är lägre än tre miljoner kronor. Överstiger omsättningen tre miljoner kronor behöver företaget göra ett vanligt årsbokslut. Det som skiljer dessa två åt är:

  • Om du ska göra ett vanligt bokslut finns det krav på att du anlitar en revisor
  • I ett vanligt bokslut ingår alla delar som även tillhör ett förenklat årsbokslut, men även tilläggsupplysningar som rör resultat- och balansräkningen

  Redovisning i aktiebolag

  Alla aktiebolag, oavsett hur stor omsättningen är, ska göra en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Efter att årsstämman har godkänt resultat- och balansräkningen har företaget en kalendermånad på sig att skicka in redovisningen. 

  Vilken slags årsredovisning som krävs beror på om aktiebolaget räknas som ett större eller mindre bolag. Ett större företag behöver göra en redovisning enligt K3 medan företag som räknas som mindre kan göra ett förenklat årsbokslut enligt K2-reglerna.

  Ett större företag är ett som under en sammanhängande period på två år bockar av åtminstone två av dessa punkter:

  • Att antalet anställda i medeltal har varit flera än 50 under båda åren
  • Att balansomslutningen har uppgått till mer än 50 miljoner under båda åren
  • Att nettoomsättningen har överstigit 80 miljoner under vardera av åren

  Företag som inte stämmer in på två av de ovanstående punkterna är således de som räknas som mindre.

  Krav på revisor i aktiebolag

  Mindre aktiebolag behöver inte ha en revisor men om bolaget har fler än tre anställda, mer än tre miljoner i nettoomsättning eller 1,5 miljoner i balansomslutning kan det krävas. Ett aktiebolag är skyldigt att ha en revisor om minst två av tre av de ovanstående punkterna är uppfyllda under de två senaste åren. Det här betyder således också att det inte finns någon revisionsplikt för ett aktiebolag som är nystartat och varit verksamt som mest två år. 

  Redovisning enligt K2 och K3

  Mindre aktiebolag kan göra en redovisning enligt K2. I en sådan årsredovisning ska följande ingå:

  • En förvaltningsberättelse
  • En balansräkning
  • En resultaträkning
  • Kompletterande noter till den information som framgår i resultat- och balansräkningen

  Större aktiebolag ska lämna in en K3-redovisning. Detta ska finnas med i en sådan:

  • En förvaltningsberättelse
  • En balansräkning
  • En resultaträkning
  • Kompletterande information till resultat- och balansräkningen
  • En rapport över vilka förändringar som skett i det egna kapitalet under året 
  • En kassaflödesanalys

  Situationer när aktiebolag är att föredra

  Det finns vissa situationer när det kan vara bättre att ha ett aktiebolag än en enskild firma. När man som företag har kontakt med kunder, myndigheter och leverantörer brukar ett aktiebolag ofta vara att föredra då det kan kännas mer pålitligt. Det är dessutom möjligt att göra uttag av vinst i ett aktiebolag till en lägre skatteprocent än det är i andra bolagsformer. 

  Om företaget har anställda är det möjligt att ge flera löneförmåner. Dessa kan till exempel vara friskvårdsbidrag eller en minnesgåva. Två andra situationer när ett aktiebolag ofta kan vara mer fördelaktigt är: 

  • Om den verksamhet du ska bedriva innebär större investeringar för att du ska komma igång med arbetet. Detta eftersom du inte blir betalningsskyldig personligen om det skulle vara så att verksamheten inte går så som du hade tänkt dig. 
  • Om du har en anställning vid sidan om företaget. I sådana fall kan det snabbt bli dyrare att ha en enskild firma eftersom din skattesats kommer öka.

  Nackdelar med att ha ett aktiebolag

  På samma sätt som det finns fördelar med att ha ett aktiebolag finns det naturligtvis också ett par nackdelar. En nackdel är att det är dyrare att grunda ett aktiebolag och att du måste ha en egen kapitalinsats. Om du inte har sådana pengar att avsätta kan du inte heller grunda ett aktiebolag.

  Skulle aktiebolaget misslyckas kommer du som företagare gå miste om hela eller delar av det kapital som du har gått in med. De mer omfattande kraven på redovisning i ett aktiebolag är också någonting som kan uppfattas som en nackdel. 

  Situationer när en enskild firma är att föredra

  Det är väldigt mycket enklare att starta en enskild firma än det är att starta ett aktiebolag. Om du vill kunna påbörja verksamheten snabbt är det ofta bättre att välja en enskild firma. Skulle du senare vilja byt bolagsform är det möjligt. 

  Om du vill ta ut föräldrapeng under den tid som företaget ännu är relativt nystartat är det här ett bättre val av bolagsform eftersom den föräldrapenning du får kommer baseras på en så kallad schablonlön för verksamhetsområdet istället för att den faktiskt kommer utgå från hur mycket pengar du tjänat under året.

  En annan fördel med enskild firma är om du som ensam individ ska driva verksamheten. En enskild firma kräver endast att det finns en enda person medan man i ett aktiebolag behöver ha en styrelse som består av minst två personer. 

  Om du inte har ett eget kapital att gå in med i företaget är enskild firma rätt val. 

  Nackdelar med att ha en enskild firma

  Visst finns det också nackdelar med att välja att ha en enskild firma. Den kanske största är den vi tidigare nämnt om att det är den som driver företaget som blir personligen skuldsatt om någonting skulle gå fel. Skiljelinjen mellan företagets och den privata ekonomin finns således inte. 

  Med en enskild firma kan man inte heller dra nytta av samma skatteavdrag som man kan göra om man har ett aktiebolag. Till skillnad från aktiebolag är företagsnamnet endast skyddat i samma län som företaget är registrerat. Någon annan kan alltså registrera ett företag med samma namn i ett annat län. 

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Saker att tänka på innan du väljer bolagsform

  Innan du bestämmer dig för vilken bolagsform du ska välja ger vi några tips på saker du ska reflektera över. Genom att gå igenom alla de här punkterna kan du göra ett mycket mer välgrundat beslut om vilken bolagsform som är bäst.

  • Hur stor risk innebär verksamheten du ska starta?
   En större risk medför att aktiebolag är mer fördelaktigt eftersom du inte blir personligen skuldsatt. Det enda du kan förlora är den egna insatsen du har gått in med. Har du istället en enskild firma kan du förlora allting du äger om företaget går med skuld.
  • Hur mycket tid vill du lägga ner på bokföring och administration?
   Ifall du vill avsätta så få resurser och så lite tid som möjligt är enskild firma ett bättre val.
  • Hur stort kapital kan du gå in med i verksamheten?
   Om du inte har ett kapital att gå in med när du startar företaget ska du välja enskild firma.
  • Vill du få utdelning från bolaget?
   Om du vill få utdelning ska du välja att starta ett aktiebolag.
  • Planerar du att anställa andra i företaget?
   Om du ska anställa andra personer är det lättare och smidigare att ha ett aktiebolag.
  • Ska du ha en periodiseringsfond?
   Om du ska ha en periodiseringsfond är det bättre att välja enskild firma eftersom du inte då blir skyldig att betala ränta på det belopp som sätts in i fonden. 
  • Vilken bolagsform är vanligare inom ditt verksamhetsområde?
   Inom vissa branscher är det att föredra att ha ett aktiebolag då övriga investerare och långivare kan uppfatta detta som något mer seriöst.

  Vi hoppas att du har fått lite mer klarhet i vilka för- och nackdelarna är med att välja antingen aktiebolag eller enskild firma. Oavsett vilken bolagsform du väljer kan våra kunniga revisorer hjälpa till med det som behövs.

  Ofta ställda frågor om enskild firma eller aktiebolag

  Meldingsboble
  Vad innebär personligt ansvar för ägaren av en enskild firma jämfört med aktiebolag?

  Ägaren av en enskild firma har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder och åtaganden, vilket innebär att privat egendom kan användas för att betala företagets skulder. I ett aktiebolag är ägarens ansvar begränsat till det insatta aktiekapitalet.

  Meldingsboble
  Vilka kapitalkrav gäller för enskild firma respektive aktiebolag?

  Det finns inga kapitalkrav för att starta en enskild firma, medan ett aktiebolag kräver ett aktiekapital på minst 25 000 SEK.

  Meldingsboble
  Hur skiljer sig beskattningen mellan enskild firma och aktiebolag?

  Beskattningen för enskild firma sker i ägarens personliga deklaration, där inkomst från näringsverksamheten beskattas som personlig inkomst. I ett aktiebolag beskattas företagets vinster med bolagsskatt, och eventuella utdelningar till ägaren beskattas separat.

  Meldingsboble
  Är administrationen och rapporteringen mer omfattande för aktiebolag jämfört med enskild firma?

  Ja, administrationen och rapporteringen för aktiebolag är generellt mer omfattande jämfört med enskild firma, eftersom aktiebolag måste upprätta årsredovisning, följa aktiebolagslagen och rapportera till både Skatteverket och Bolagsverket.