Fakturera utan företag eller starta eget? En jämförelse

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Fakturera utan företag eller starta eget? En jämförelse

  Har du uppdrag eller arbeten som du ska fakturera för? Då har du flera möjligheter att välja mellan. Det finns många faktureringstjänster som privatpersoner kan anlita för att få betalt för dylika uppdrag. Det är också möjligt att starta ett eget företag, antingen med F- eller med FA-skatt. De olika möjligheterna har både för- och nackdelar. I den här guiden kommer vi presentera vilka de är så att det ska vara lättare för dig att ta rätt beslut.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Skillnader mellan faktureringstjänster och eget företag

  Att fakturera utan företag eller att starta eget innebär vitt skilda saker. Det som kanske är mest påtagligt är att det innebär lite mer administration att fakturera genom ett eget företag, medan det administrativa arbetet övergår till faktureringsföretaget om du väljer att använda ett sådant. 

  Den minskade arbetsmängden med att fakturera utan företag gör att många föredrar det. Visserligen kan administrativt arbete upplevas som tidskrävande, men det gäller också att veta att det finns för- och nackdelar med att använda en faktureringstjänst. På samma sätt finns det också fördelar med att välja att ha en egen firma istället för att låta andra fakturera å ens vägnar. 

  Så fungerar det att fakturera utan företag

  Att fakturera utan företag betyder att du blir anställd av faktureringsföretaget och att de skickar en faktura till de kunder du har haft. För att de ska kunna skicka en faktura ska du skicka in uppgifter om arbetet till dem. Uppgifter som behövs är:

  • Företagets kontaktuppgifter
  • Företagets organisationsnummer
  • Vilket belopp som ska faktureras
  • Momssats som ska appliceras på faktureringsbeloppet

  När de har fått betalningen betalar de ut lön till dig, betalar in arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag. De pengar du får in på ditt konto är således att se som löneutbetalning och du behöver inte själv betala in något extra belopp till Skatteverket.

  Du kan välja vilket faktureringsföretag som helst för ändamålet. Det du ska tänka på när du väljer ett du vill använda är att kontrollera vilka avgifter de debiterar för sina tjänster. Kontrollera också ifall du kan välja att de också ska göra avdrag för tjänstepension. Det går att göra hos vissa faktureringsföretag men inte hos alla. 

  När lönen är uträknad får du en lönespecifikation från faktureringsföretaget, precis på samma sätt som du får när du är anställd hos någon annan arbetsgivare. På specifikationen framgår vilken lön du har fått och vilka avdrag som har gjorts. 

  Fördelar med att fakturera utan företag

  Om du står och väger mellan att fakturera utan företag och att starta eget kommer vi här gå igenom vilka fördelar det finns med en faktureringstjänst. Senare kommer du också få läsa om vilka fördelar det finns med att ha ett eget företag.

  1. Du behöver inte skicka fakturan själv
   Om du använder ett faktureringsföretag behöver du inte själv skapa fakturan och skicka den till kunden. Det gör faktureringsföretaget åt dig. Det är också faktureringsföretaget som kommer att skicka eventuella påminnelser om fakturan inte blir betald.
  2. Du får en anställning
   När du fakturerar utan företag kommer faktureringsföretaget anställa dig. Det innebär i korthet att det enda du behöver göra är att informera dem om vem de ska fakturera och för vad, och sedan sköter sig allting av sig självt. Dessutom kommer det vara enklare för dig att exempelvis få ut sjukpenning om du blir sjuk eftersom Försäkringskassan kommer begära in information om dina anställningar när de räknar ut din SGI. Det här är lite krångligare för egenföretagare. 
  3. Alla avgifter och skatter betalas in automatiskt
   När du använder ett faktureringsföretag kommer de betala in skatt på din lön och även betala alla arbetsgivaravgifter. Det behöver du inte ha koll på själv, till skillnad från om du har ett eget företag. Det här sparar dig tid. 

  Nackdelar med att fakturera utan företag

  För att du ska kunna avgöra om det är mest fördelaktigt för dig att starta eget eller fakturera utan företag behöver du också känna till de nackdelar det finns med att använda en faktureringsservice.

  1. Du får mindre pengar
   När du anlitar en faktureringstjänst kommer de debitera dig för att de fakturerar åt dig och för att de sköter allt det administrativa. Om du anlitar ett faktureringsföretag en enstaka gång kanske det inte är något att fälla tårar över, men om du har kontinuerliga uppdrag på frilansbasis som du ska fakturera för blir det snabbt stora belopp. Det är relativt vanligt att du får betala mellan 5 – 7 % av det totala faktureringsbeloppet i avgifter när du fakturerar utan företag. För att det ska vara smartare att fakturera utan företag än att ha eget företag måste de pengarna därför vara värda att avstå från.
  2. Du kan inte göra avdrag för inköp
   Om du väljer att fakturera utan företag kan du inte ta upp inköp i din deklaration för sådana saker du har behövt för att genomföra arbetet. Du kan alltså inte få avdrag för material, mobiltelefoner eller något annat som nödvändigt för att du skulle kunna jobba. Om det jobb du har gjort har krävt inköp måste du istället ha avtalat med kunden om att denne ska stå för dessa inköp. Hos de flesta faktureringsföretag kan du lägga in utgifter som kunden ska stå för på en faktura, men inte hos alla. Därmed blir det något svårare med utlägg och ersättning för dessa om du fakturerar utan företag.
  3. En del kunder godkänner inte faktureringsföretag
   Det finns kunder som inte går med på att faktureras genom en faktureringstjänst utan vill ha direktkontakt och sköta allt sådant med dig som ska utföra ett jobb. Om du vill fakturera utan företag måste du avtala om detta med kunden innan ni ingår ett avtal. Det är allra bäst om det framgår i avtalet att fakturering kommer ske genom ett externt företag. 

  Så fungerar det att ha eget företag

  Om du vill ha ett eget företag kan du registrera din verksamhet på verksamt.se. Både enskilda firmor och aktiebolag kan registrera sig via den sidan. De uppgifter du skickar in där kommer vidarebefordras till Skatteverket, så du behöver inte göra en företagsregistrering på flera platser.

  Om du väljer mellan att ha ett eget företag och att fakturera utan företag utgår vi från att det är en enskild firma som skulle passa dig bäst. Detta eftersom de flesta som använder sig av faktureringstjänster har en mindre verksamhet. 

  När du ska starta en enskild firma kan du antingen välja att ansöka om F- eller FA-skatt. Skillnaden mellan dessa två är att om du har F-skatt så är du enbart företagare som har en näringsverksamhet, medan FA-skatt innebär att du både har en näringsverksamhet och kan vara anställd på ett företag. 

  Om du  har eget företag kommer du ingå ett avtal direkt med slutkunden utan mellanhand, det vill säga faktureringsföretaget. Du och kunden kommer överens om vad jobbet ska innehålla och vilket pris du ska fakturera för det. Det är sedan du som skickar fakturan till kunden och får betalningen direkt till ditt konto. 

  På fakturan du skickar till kunden ska du inkludera följande:

  • Ditt företagsnamn och organisationsnummer/VAT-nummer
  • Kundens namn och organisationsnummer
  • En specifikation över arbetet och dess pris
  • Eventuell moms för arbetet

  Bokföring för egenföretagare

  Som egenföretagare kan du bokföra affärstransaktioner på två olika sätt; enligt kontantmetoden eller fakturametoden. Den förstnämnda innebär att du bokför alla transaktioner när de väl sker. Det vill säga att du bokför transaktionen samma dag som du får betalt från kunden. Om du bokför enligt fakturametoden ska du bokföra den samma dag som du ställer ut en faktura. 

  När kunden har betalat

  När kunden har betalat din faktura ska du som har en enskild firma avsätta en del pengar för skatt och egenavgifter. Egenavgifter är det som motsvarar arbetsgivaravgifter om du skulle vara anställd. Som regel kan du utgå från att 50 % av det du fakturerar kommer gå till avgifter och skatter. Detta kan förstås variera, men i det stora hela kan du ta ut 50 % av det fakturerade beloppet som eget uttag (motsvarande lön).

  Fördelar med eget företag

  Det är viktigt att du har insikt i vilka fördelar som är förknippade med att ha ett eget företag när du ska bestämma dig för om du ska starta ett. Jämfört med faktureringstjänster är fördelarna med enskild firma bland annat:

  1. Du vinner på det ekonomiskt
   Om du fakturerar själv kommer du inte behöva betala en avgift till en extern aktör för att sköta jobbet åt dig. Du får kort och gott mer pengar i handen än om du använder en enskild firma.
  2. Du kan få flera kunder
   Eftersom det finns företag som inte vill anlita någon som har en faktureringstjänst innebär en enskild firma att du kan ha möjlighet att få flera kunder, och därmed även flera uppdrag och en högre inkomst.
  3. Du kan göra avdrag
   Om  du har en enskild firma har du rätt att göra avdrag för inköp du gör till verksamheten. Köper du material eller egendom som behövs för att du ska kunna arbeta kan du kvitta den ingående och utgående momsen. Det innebär att du som säljer momspliktiga tjänster eller produkter kan köpa saker till ett lägre pris än om du hade använt en faktureringstjänst. 

  Nackdelar med eget företag

  Alla mynt har två sidor, så även ett eget företag. Nackdelar med att ha ett eget företag kan vara:

  1. Du är personligen betalningsskyldig
   Som egenföretagare är du personligt ansvarig för eventuella skulder som uppstår i företaget, om det är så att du har en enskild firma. Skulle du skuldsätta företaget kommer du själv behöva stå för alla skulder.
  2. Enskild firma kräver mer administration
   Jämför man en enskild firma med att använda en faktureringstjänst kräver en enskild firma mer tid vad gäller administration. Du behöver upprätta en bokföring, skicka in nödvändiga dokument till Skatteverket när räkenskapsåret är slut och betala in all moms själv. Du ska även själv ha koll på att betala in skatt och egenavgifter. En anledning till att många väljer att fakturera utan företag är just det att det kräver lite mer när man har en enskild firma vad gäller administration. 
  3. Du tjänar inte in tjänstepension
   Om du har en enskild firma tjänar du inte in tjänstepension per automatik. För att kompensera för den pension du hade tjänat in via en anställning måste du spara ett eget belopp varje månad. Man brukar säga att ungefär 4 % av den totala inkomsten (alltså efter avgifter och skatt) ska sparas för att den ska täcka upp för förlorad pensionsinkomst. 

  Så påverkas a-kassan av faktureringsföretag och enskild firma

  Om du har en småskalig verksamhet kan det vara bra att känna till att dina chanser att bli beviljad a-kassa vid en arbetslöshet kan påverkas såväl om du använder ett faktureringsbolag som om du har en enskild firma. 

  Som regel går det inte att få a-kassa om du har en enskild firma. Ansöker du om a-kassa och har en enskild firma kan du behöva lägga verksamheten vilande och får inte återuppta den inom fem år. 

  Det är något som många tänker gör att det är mer fördelaktigt att anlita ett faktureringsbolag, men så är inte alltid fallet. Faktureringsbolag ses som något av en gråzon eftersom du faktiskt fakturerar, men genom någon annan. Det är inte säkert att a-kassan kommer godkänna de jobb du haft genom ett faktureringsbolag utan att de istället kommer se dig som egenföretagare.

  Om du vet med dig att din arbetssituation kan vara osäker är det faktiskt mer fördelaktigt att ha enskild firma och lägga den vilande. Detta eftersom någon som har enskild firma, antingen med F- eller FA-skatt har rätt till a-kassa förutsatt att verksamheten läggs vilande. Det regelverket kan bli svårtolkat om man har använt sig av ett faktureringsföretag.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Behöver du hjälp av någon som är kunnig inom området?

  Om du efter att ha läst den här guiden fortfarande är osäker på vad som är rätt val för dig kan du ha nytta av att rådgöra med någon som är kunnig inom företagande och ekonomi. En revisor kan hjälpa dig med att kartlägga hur ett eventuellt företags ekonomi och verksamhet skulle se ut och peka ut vilka fördelar och nackdelar det har. 

  Behöver du sådan rådgivning kan du skicka in en offertförfrågan på vår hemsida, utan någon som helst kostnad, så återkommer ett par revisorer med kostnadsförslag.

  Ofta ställda frågor om fakturera utan företag

  Meldingsboble
  Vad är fördelarna med att använda en faktureringsagent jämfört med att starta eget företag?

  Fördelarna med att använda en faktureringsagent inkluderar att du slipper administrativa uppgifter såsom bokföring och skattedeklarationer, minskar risker och ansvar samt kan fokusera på ditt arbete istället för företagsadministration.

  Meldingsboble
  Vilka avgifter tar en faktureringsagent för sina tjänster?

  En faktureringsagent tar oftast en procentuell avgift av fakturabeloppet som varierar mellan olika företag, vanligtvis mellan 5% och 10% av fakturabeloppet.

  Meldingsboble
  Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer mellan att fakturera utan företag eller starta eget?

  Faktorer att överväga inkluderar hur mycket administration man vill hantera själv, den ekonomiska risken, kostnaderna för att använda en faktureringsagent jämfört med att driva eget företag samt hur mycket kontroll man vill ha över sitt arbete och intäkter.

  Meldingsboble
  Är det möjligt att byta från att fakturera utan företag till att starta eget företag?

  Ja, det är möjligt att byta från att fakturera utan företag till att starta eget företag när som helst om man anser att det är mer fördelaktigt eller lämpligt för ens arbete och ekonomiska situation.