Ombilda enskild firma till aktiebolag: Allt du behöver veta

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Ombilda enskild firma till aktiebolag: Allt du behöver veta

  En enskild firma kan ombildas till ett aktiebolag om du som företagare tycker att det är lämpligt. I samband med ombildningen finns det ett antal saker man behöver göra och en del saker som är viktiga att känna till. I den här guiden kommer vi gå igenom sådant som är viktigt att veta när en enskild firma ska ombildas till ett aktiebolag.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  När är det bra att ombilda en enskild firma till aktiebolag?

  Det finns inget konkret svar på exakt när det är bäst att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Förutsättningarna är olika för olika företag och verksamheter. Det finns däremot situationer som kan innebära att det är bättre att göra en ombildning än det är att fortsätta ha en enskild firma. Några exempel på sådana situationer är:

  • När företagets resultat kommer närmare den brytpunkt som finns för statlig skatt. Då finns det oftast fördelar med att ha ett aktiebolag ur ett skattemässigt perspektiv. Medan man i en enskild firma betalar skatt på hela företagets resultat så kan man ta ut lön eller utdelningar i ett aktiebolag och portionera ut sina inkomster mycket jämnare under ett år. 
  • Om företaget har expanderat och ska anställa flera är det läge att göra en ombildning, kort och gott eftersom man inte är personligen ansvarig för skulderna som finns i företaget om man har ett aktiebolag medan man är det om man har en enskild firma. Att ha anställda i ett aktiebolag innebär dessutom flera möjligheter till förmåner än det finns om man har anställda i en enskild firma.

  Om du avgör att det är läge att göra en ombildning av din enskilda firma kommer vi gå igenom hur du går tillväga och även gå närmare in på allt du behöver tänka på vid ombildningen.

  Registrera aktiebolaget hos Bolagsverket

  Om du har en enskild firma som du vill ombilda till ett aktiebolag ska du börja med att registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Det kan du göra kostnadsfritt på verksamt.se. Du ska inte avsluta din enskilda firma innan du har registrerat aktiebolaget. För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du:

  • Ha ett kapital på minst 25 000 kronor som du lägger in som insats i företaget. Den här insatsen går till de aktier som tillfaller företagets ägare, det vill säga dig och kanske den eller de du startar aktiebolaget tillsammans med.
  • Ha betalat in aktiekapitalet och fått ett intyg från banken om att kapitalet är inbetalt. Intyget ska du skicka in till Bolagsverket. 

  Aktiekapitalet måste inte nödvändigtvis bestå av kontanter utan kan också vara egendom som har ett värde för verksamheten. För att få använda egendom som aktiekapital måste en revisor först göra en värdering av egendomen. 

  Tänk även på att det måste finnas en styrelse om du ska ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Du behöver ha åtminstone en annan person som sitter med i styrelsen som suppleant. Om det är ett större företag med många anställda finns det också krav på att det ska finnas arbetstagarrepresentanter med i styrelsen. Den regeln gäller om företaget har fler än 25 anställda. 

  Aktiebolaget köper upp den enskilda firman

  I praktiken innebär en ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag att aktiebolaget köper upp allt det som finns i den enskilda firman. Det kan exempelvis vara inventarier och varulager. Aktiebolaget kan också ta över skulder. 

  När aktiebolaget ska köpa upp det som finns i den enskilda firman behöver det göras en värdering. Det och hur uppköpet går tillväga kan en redovisningskonsult eller revisor hjälpa till med. Värderingen kan göras på två olika sätt:

  1. Det går att göra en värdering baserad på marknadsvärdet. För att förenkla det innebär det att aktiebolaget betalar samma pris för egendomen som man hade sålt den för på en öppen marknad. Om företaget har stora tillgångar kan det behövas ett värderingsintyg. Ett sådant ska upprättas av en person som har rätt kvalifikationer. Aktiebolaget kommer sedan betala för marknadsvärdet på tillgångarna, men man kommer också göra ett avdrag för de skulder som eventuellt finns kvar i den enskilda firman.
  2. Det andra alternativet är att betala för det bokförda värdet på tillgångarna. En fördel med att göra det är att du inte riskerar att behöva betala vinstskatt i den enskilda firman, men en nackdel är att tillgångarna i aktiebolaget oftast blir mindre.

  Aktiebolagets styrelse ska godkänna köpet

  Det är viktigt att det finns ett beslut i styrelsen om att köpet ska göras. Du ska upprätta ett skriftligt dokument där det framgår att aktiebolagets styrelse har beslutat att ta över den enskilda firman. 

  Upprätta ett överlåtelseavtal

  Det ska upprättas ett överlåtelseavtal mellan aktiebolaget och den enskilda firman. I överlåtelseavtalet ska det framgå vad det är aktiebolaget köper och till vilket pris. Avtalet ska signeras av dig. Överlåtelsen ska bokföras både i aktiebolaget och i den enskilda firman. 

  Avregistrering av enskild firma

  När aktiebolaget har köpt upp det som finns i den enskilda firman ska den avregistreras. För att avregistrera en enskild firma behöver du avsluta F-skatt, eventuellt kassaregister och moms. Om du har varit registrerad som arbetsgivare ska du också göra en avregistrering av det. Det går att göra hela avregistreringen på verksamt.se. 

  När du avslutar den enskilda firman finns ett krav om att bokföringen ska sparas. Bokföringen som finns ska sparas i sju år efter det att företaget har avvecklats.

  Om den enskilda firman har periodiserings- och expansionsfonder

  Om den enskilda firman har expansions- eller periodiseringsfonder kan aktiebolaget ta över dem. I ett sådant fall undkommer du beskattning i den enskilda firman. För att det ska gå att göra måste du göra en egen insättning i företaget. För att kunna göra det här krävs:

  • Att du gör en insättning på motsvarande 78 % av det värde som finns i fonden. 78 % av det värdet är det belopp som motsvarar vad som skulle finnas kvar efter att beskattningen gjorts. 

  Beskattning vid ombildning

  I samband med att ombildningen görs kan beskattningen i den enskilda firman påverkas. Om inkråmet, det vill säga tillgångarna och skulderna som aktiebolaget tar över, är lägre än marknadsvärdet kommer den enskilda firman bli beskattad på samma sätt som den blir om man gör ett eget uttag. I korthet innebär det att det kommer ske en beskattning som utgår från marknadsvärdet. 

  Det finns undantag till den här beskattningen om den sker när företaget byter bolagsform. Det går att överlåta tillgångar till ett skattemässigt värde även fast det skulle vara lägre än marknadsvärdet utan att bli beskattad för eget uttag om:

  • Hela verksamheten överlåts till aktiebolaget
  • Om alla aktier är kvalificerade
  • Om det inte finns något underskott från tidigare år i aktiebolaget
  • Om aktiebolaget kommer betala skatt för inkomst av näringsverksamhet i Sverige

  Förbjudet lån vid ombildning av enskild firma

  Om det skulle vara så att tillgångarna är mindre än skulderna när överföringen görs bildas det som kallas för ett förbjudet lån. För att man ska undvika att behöva betala skatt på ett förbjudet lån så måste mellanskillnaden mellan skulderna och tillgångarna betalas i samband med ombildningen.

  Övrig information om ombildning av enskild firma

  Vid en ombildning av enskild firma så finns ett antal andra saker som kan vara bra att känna till. Här nedan kommer vi gå in på några av dem som du ska ha i åtanke. 

  Om den enskilda firman har en näringsfastighet eller -bostadsrätt

  Om det finns en näringsbostadsrätt eller -fastighet i den enskilda firman ska den överlåtelsen redovisas i inkomstlagets kapital. För detta ändamål ska blankett K7 och K8 fyllas i. Är det så att du har bedrivit uthyrning av lokal i den enskilda firman och varit frivilligt skattskyldig för det kommer aktiebolaget ta över alla skyldigheter och rättigheter som hör till den frivilliga skattskyldigheten.

  När fastigheten överlåts ska det anmälas till Skatteverket. Det gör man på blankett SKV 5722. Du ska också ändra lagfarten. Det gör du hos Inskrivningsmyndigheten / Lantmäteriet. 

  Skogsskade- och skogskonto

  Det går att överlåta skogs- och skogsskadekonton till ett aktiebolag. Om du gör det ska det beloppet tas upp som om det var inkomst i den enskilda firman.

  Moms vid ombildning av enskild firma

  Om den enskilda firman ombildas och samma näringsverksamhet fortsätter att bedrivas i aktiebolaget ska det inte tas ut någon moms. Skyldigheten att jämka den ingående momsen övergår till aktiebolaget om det ingår inventarier, eller om det har funnits kostnader för om-, ny- eller tillbyggnad på en näringsfastighet.

  De regler som gäller angående jämkning för ingående moms rör sådana inventarier som har blivit köpta de senaste fem åren. Momsen ska som minst ha uppgått till ett belopp om 50 000 kronor. 

  När den enskilda firman överlåts till ett aktiebolag och moms är inblandat ska det upprättas en handling som innehåller alla de uppgifter som behövs för att en momsjämkning ska kunna göras. Om en sådan handling inte tas fram är den enskilda firman fortfarande skyldig att göra en momsjämkning även efter att ombildningen har skett. 

  Preliminär skatt

  När en enskild firma blir avslutad kommer den preliminära skatten du ska betala in inte stämma. För att du ska betala in rätt preliminära skatt ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Den nya preliminära inkomstdeklarationen ska innehålla de uppgifter som är aktuella när du har gjort ombildningen till ett aktiebolag. 

  Det här är en punkt som många glömmer men som är väldigt viktig att göra. Om det är så att du inte gör det föreligger en risk för att du kommer få en skatteskuld.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Hjälp med ombildning av enskild firma

  När en enskild firma ska ombildas till ett aktiebolag är det många saker som behöver gå rätt till. Det finns flera fallgropar som kan påverka både beskattningen i den enskilda firman och nystarten av aktiebolaget. Ofta är det bäst att ta hjälp av en revisor när man ska göra en ombildning för att vara säker på att allt går helt rätt till.

  Om du vill ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag, eller om du vill få mer insikt i vad det kommer innebära för dig och för företaget, kan vi hjälpa till. Skicka gärna  in en förfrågan via vår hemsida så kan vi matcha den med revisorer som är kompetenta inom ombildningar. Med deras hjälp kommer processen bli mycket smidigare. Det kostar naturligtvis ingenting för dig att skicka in en förfrågan via vår hemsida.

  Ofta ställda frågor om ombilda enskild firma till aktiebolag

  Meldingsboble
  Vilka steg ingår i processen att ombilda enskild firma till aktiebolag?

  Steg i processen att ombilda enskild firma till aktiebolag inkluderar att upprätta ett aktiebolag, överföra tillgångar och skulder från enskild firma till aktiebolaget, avveckla enskild firma och anmäla ombildningen till Skatteverket och Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Hur mycket aktiekapital krävs för att ombilda enskild firma till aktiebolag?

  För att ombilda enskild firma till aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 SEK.

  Meldingsboble
  Vilka kostnader är förknippade med att ombilda enskild firma till aktiebolag?

  Kostnader förknippade med att ombilda enskild firma till aktiebolag inkluderar aktiekapital, eventuella avgifter för att upprätta aktiebolaget, avgifter för att registrera företaget hos Bolagsverket samt eventuella kostnader för juridisk och ekonomisk rådgivning.

  Meldingsboble
  Vilka skattemässiga konsekvenser kan det finnas vid ombildning av enskild firma till aktiebolag?

  Skattemässiga konsekvenser vid ombildning av enskild firma till aktiebolag kan inkludera ändringar i beskattning av företagets inkomster och vinster samt eventuella skattepliktiga realisationsvinster vid överföring av tillgångar och skulder. Det är viktigt att konsultera en revisor eller skatteexpert för att förstå de specifika skattemässiga konsekvenserna för ditt fall.