Revisor i bostadsrättsförening: Vem kan vara revisor?

Senast uppdaterad: 21 april 2023
revisorportalen.

  Revisor är inte bara något som större aktiebolag behöver, utan även ekonomiska föreningar som exempelvis en bostadsrättsförening. Men vad är egentligen revisorns roll i det här sammanhanget och vem får ta på sig den rollen? Här finns en del saker att reda ut. Läs vidare så ska vi berätta mer om hur det här fungerar och vad man ska tänka på.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad är en bostadsrättsförening?

  Innan vi går in på vad en revisors roll är i en bostadsrättsförening så måste vi kanske gå igenom lite snabbt vad denna typ av förening är och hur en sådan fungerar. 

  En bostadsrättsförening är alltså en ekonomisk förening i likhet med exempelvis en idrottsförening. En bostadsrättsförening får upprättas om det finns minst tre stycken samlade lägenheter eller lokaler som är bostadsrätter. Innan du kan köpa en lägenhet måste du bli godkänd av bostadsrättsföreningen, om den tillhör en sådan. 

  Andra krav på föreningen är att den ska ha minst 3 medlemmar, bokföra alla ekonomiska händelser under året, lämna in en årsredovisning samt anlita en revisor. Är föreningen riktigt stor måste bokslutet även skickas in till Bolagsverket varje år. 

  Vem får vara revisor i en bostadsrättsförening?

  Men vem får då egentligen vara revisor i en bostadsrättsförening? Här reglerna faktiskt inte så hårda men personen kan inte sitta i styrelsen själv eller har någon personlig koppling till medlemmar i styrelsen – då kan det bli frågan om jäv. Vilket kort och gott innebär att risken finns att man behandlar situationen på ett annat sätt, som då är till styrelsen fördel och de andras nackdel till exempel. 

  Det är föreningens styrelse som utser vem som ska vara revisor. Det är inte helt ovanligt att man vänder sig till en professionell revisor utifrån, då kvalificerad eller auktoriserad. Men man kan också välja en person inom föreningen om det inte blir jäv som sagt. Det som är viktigt är att den individen har den kunskap och erfarenhet som krävs. 

  Kanske någon i föreningen till och med arbetar som revisor på dagtid och kan bli en perfekt kandidat. Den personen måste också alltid vara minst 18 år gammal samt inte ha något näringsförbud på sitt namn. Kraven är alltså:

  • Minst 18 år gammal
  • Inget näringsförbud registrerat
  • Ingen konkurs registrerad
  • Att man har de kunskaper som kan förväntas
  • Att man är införstådd med vad uppdraget innebär

  Vissa bostadsrättsföreningar har regler och stadgar som stipulerar att bokföringen måste skötas av en auktoriserad revisor och då har man inte mycket annat val än att hyra in en sådan. Detta brukar dock främst vara aktuellt när det handlar om en riktigt stor förening. 

  Vad är en auktoriserad revisor? 

  Då kanske man också undrar vad skillnaden på en kvalificerad revisor och en auktoriserad revisor är. Jo, den kvalificerade revisorn är en person som kan sitt jobb men som inte fått någon stämpel på att så är fallet. Här måste man gå mer på rekommendationer och tips från folk man känner. Är denna revisor pålitlig och har hen fått bra betyg av sina tidigare eller nuvarande klienter?

  För att bli auktoriserad måste man ha jobbat som revisor i minst 5 års tid. Man ska också klara det skriftliga auktorisationsprovet  som pågår under hela 2 dagars tid. Alla klarar sig inte utan ca 60% brukar bli godkända. Sedan är det Revisorsnämnden som ger ut auktoriseringen, vilken gäller i 5 år innan den måste förnyas. Väljer man alltså en auktoriserad revisor till bostadsrättsföreningen så kan man vara mer säker på att jobbet blir korrekt utfört och även ge lite bättre sömn om natten till styrelsemedlemmarna när man vet att föreningens finanser är i goda händer. 

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Revisorns roll i en bostadsrättsförening

  Det är ofta revisorer blandas och buntas ihop med redovisningskonsulter, vilket är felaktigt. En redovisningskonsult sköter den löpande bokföringen i ett vanligt företag under året och gör hästjobbet kan man säga. Revisorn kommer in på slutet när bokslutet och årsredovisningen ska kontrolleras av ytterligare ett par ögon. Därför är det så viktigt att det inte finns jäv med i bilden. Skulle bokslutet bli fel kan föreningen i värsta fall hamna i en rättsprocess där man kan bli åtalad för bokföringsbrott av olika slag.  

  Det är viktigt att revisorn man anlitar har en god kontakt med styrelsen under arbetet för att skapa en så tydligt och korrekt bild över situationen som möjligt. Detta underlättar arbetet för alla parter men främst för revisorn som då kan göra ett bra jobb. 

  Kommunikationen är viktig. Om revisorn är någon som redan finns inom föreningen så är det dessutom enklare att kommunicera med styrelsen på löpande basis. Revisionen behövs dock endast mot slutet av redovisningsperioden och är ingenting som sker löpande under året, såsom bokföringen till exempel.

  Skriva revisionsberättelse 

  En av revisorns största uppgifter under året är att skriva revisionsberättelsen. Detta sker inför styrelsens årsmöte. I denna ska man ta upp om det finns punkter som man anser behöver korrigeras. Finns det inga anmärkningar så lämnar man bara in den som den är. Skulle det vara så att föreningen inte fixar till oklarheterna måste revisorn ta med detta faktum i revisionsberättelsen. 

  Ofta ställda frågor om bostadsrättsförening

  Meldingsboble
  Vilka uppgifter utför en revisor i en bostadsrättsförening?

  Revisorns huvudsakliga uppgifter i en bostadsrättsförening är att granska föreningens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning. Revisorn kontrollerar att föreningen följer gällande lagar och regler samt att ekonomiska rapporter är korrekta.

  Meldingsboble
  Vilka kvalifikationer krävs för att vara revisor i en bostadsrättsförening?

  En revisor i en bostadsrättsförening måste vara auktoriserad eller godkänd revisor och vara medlem i ett godkänt revisorssamfund. Revisorn bör också ha erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och förstå de specifika kraven och reglerna som gäller för dessa.

  Meldingsboble
  Hur utses en revisor i en bostadsrättsförening?

  En revisor i en bostadsrättsförening utses av föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kan också föreslå en revisor för föreningsstämman att godkänna.

  Meldingsboble
  Hur länge sitter en revisor på sin post i en bostadsrättsförening?

  En revisor i en bostadsrättsförening sitter på sin post för en mandatperiod som bestäms av föreningsstämman, vanligtvis ett år i taget. Revisorn kan väljas om för en ny mandatperiod eller ersättas i förtid genom ett beslut på en föreningsstämma.