Speedledger: Recension och omdöme (2023)

Senast uppdaterad: 20 april 2023
Bilde

  Ett bra fakturerings- och bokföringsprogram för företag gör redovisningen lätt som en plätt. I den här recensionen kommer vi titta närmare på Speedledger och ta reda på vad programmen innehåller, undersöka hur det kan underlätta för ett företag och slutligen ge vårt omdöme om tjänsten.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Det här är Speedledger

  Speedledger hjälper tusentals småföretag med bokföring och fakturering. Bolaget är grundat i Sverige och växer i en rasande takt tack vare sina praktiska och bra bokföringsprogram och faktureringsprogram. Deras kunder är allt från mindre aktiebolag till enskilda firmor och föreningar. En stor fördel med att välja Speedledger är att det här är en leverantör som har molnbaserad bokföring som sker automatiskt genom en koppling till företagets internetbank. Det här är något väldigt ovanligt för bokföringsprogram, och genom att nyttja de många fördelarna med e-bokföring kommer hela redovisningsflödet gå mycket snabbare.

  Speedledger grundades 2000 och är en del av Visma sedan 2015. De har sitt huvudkontor i Göteborg och sysselsätter drygt 40 anställda. För att verkligen kunna skapa lösningar som är användbara och underlättar för samtliga företag som är deras kunder har de nära samarbeten med flertalet banker. Bland de bankerna finns bland andra Swedbank, Sparbankerna, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det här samarbetet gör att integrationen med företagets bankkonto löper smärtfritt och helt sömlöst, vilket är nyckeln till flera automatiserade processer.

  Kärnan i Speedledgers verksamhet är att hjälpa företag att automatisera alla sina rutiner samtidigt som deras tjänster ska ge en ökad insikt och kontroll över ekonomi och administration. Med Speedledgers tjänster är det enkelt att klara av bokföringen själv och att upprätta den enligt alla gällande regler, även fast det är så att man själv inte är en hejare på ekonomi eller har ett stort intresse för det.

  Speedledger tjänster och innehåll

  Speedledger erbjuder både bokföringsprogram och faktureringsprogram. Utöver det har de flera tilläggstjänster som företag kan addera för att ytterligare skapa ett mer behändigt redovisningsarbete. Naturligtvis går det också att inhämta nödvändiga rapporter direkt ur programmet för e-bokföring.

  Speedledger bokföringsprogram – vägen till en lättare bokföring

  I Speedledgers bokföringsprogram ingår flera viktiga funktioner som företaget behöver tillgång till för att kunna automatisera så mycket som möjligt av bokföringen. Programmet kommer bland annat med:

  • Autokontering
  • Balansrapport
  • Koppling till bankkonto
  • Budget
  • Dagskassa
  • Resultatrapporter
  • Huvudbok
  • Eget kostnadsställe
  • Momsrapporter
  • Saldolista
  • Verifikationslista

  Speedledgers e-bokföring innebär att du kopplar samman företagets bankkonto med bokföringsprogrammet. Samtliga transaktioner som sker på kontot kommer därefter hämtas in till bokföringsprogrammet per automatik. Det här innebär att du inte behöver göra några manuella bokföringsposter, och förloppet minimerar risken för att du glömmer att föra in en affärshändelse i bokföringen. Överföringen av transaktioner från bankkontot till bokföringen sker genom autokontering via BankID. Det bidrar till en ökad trygghet för dig som företagare. Genom Speedledgers e-bokföring kommer du dessutom att alltid ha en helt uppdaterad bokföring eftersom samtliga händelser som sker på bankkontot adderas till bokföringen.

  Autokontering – automatiserad bokföring med Speedledger

  En av de största styrkorna med Speedledgers bokföringsprogram är funktionen autokontering. Den går ut på att företagets bokföring sker med ett enda klick. I autokonteringen kan du se samtliga händelser som kommer att ske eller som har skett på företagets bankkonto, och för att bokföra de olika posterna är det enda du behöver göra att godkänna listan med transaktioner. Funktionen innebär alltså att bokföringen kopplas samman med bankkontot och företagets internetbank. Det är något som är relativt ovanligt bland bokföringsprogram på nätet, vilket verkligen gör att vårt Speedledger omdöme blir högre.

  I och med autokontering behöver du inte heller hålla koll på debet och kredit. När en kontering blir godkänd kommer den automatiskt bokföras på kredit och debet. Ju mer man använder autokontering desto smartare blir också verktyget. Programmet kommer känna igen återkommande affärshändelser och ge förslag på hur de ska kategoriseras.

  Automatiska rapporter

  En stor del av redovisningen är att ta fram nödvändiga rapporter. Det här är ett arbete som kan ta lång tid om bokföringsprogrammet inte gör det åt en. I Speedledgers bokföringsprogram skapas rapporter parallellt med att bokföringen upprättas.

  Du kan bland annat skapa momsrapporter automatiskt och när du sedan behöver den för att skicka in till Skatteverket går du in i programmet och hämtar ut den. På samma sätt får du även tillgång till balansrapporter där aktuella tillgångar, eget kapital och skulder visas. Sist och slutligen får företaget också en översikt över samtliga intäkter och kostnader genom resultatrapporten. Samtliga de här rapporterna skapas automatiskt när du bokför.

  Speedledger faktureringsprogram

  Fakturering är kanske det allra viktigaste för ett företag. I grund och botten är det ju så man ser till att man får betalt för det arbete man gör, och därför behöver man sätta ner lite tid på att skapa och skicka fakturor. Men, det allra bästa är förstås att inte behöva lägga ner onödigt mycket tid på administrationen utan att snabbt kunna få iväg kompletta fakturor och därmed vänta på att få betalt av kunden. Exakt det är någonting som Speedledger faktureringsprogram gör möjligt. Faktureringsprogrammet finns online och det är enkelt att skapa både följesedlar, offerter och fakturor.

  Snabb fakturering via digitala kanaler

  Med Speedledger faktureringsprogram kan du skapa fakturor via nätet och sedan skicka dem till kunden via e-post. Eftersom du har tillgång till ett eget artikel- och kundregister hämtar du enkelt in samtliga faktureringsuppgifter från dem och när du är klar kan du skicka fakturan digitalt. Du behöver alltså inte ladda ner fakturan till din dator och sedan manuellt skicka den, utan allting går att sköta automatiskt i programmet.

  Faktureringsprogram

  Du kan inte bara skicka fakturor via mail utan det går även att skicka dem på andra sätt. Om din kund vill ha en e-faktura går det enkelt att skapa en sådan i Speedledgers faktureringsprogram. För att kunna skapa en e-faktura behöver du kundens GLN-nummer eller PEPPOL-ID. Så länge du har det är det inga problem alls att skicka en e-faktura, och du kan dessutom följa upp dess status direkt i programmet.

  Smart fakturering med integrerad bokföring

  Speedledgers faktureringsprogram kan du antingen använda som fristående eller integrera det med aktörens bokföringsprogram. Faktureringsprogrammet fungerar jättebra även fast du inte också har bokföringsprogrammet, men du får absolut ut mest av produkterna om du har båda två. Om du använder Speedledger e-bokföring tillsammans med faktureringsprogrammet kan du väldigt enkelt matcha en faktura med kundens inbetalning och på det sättet åstadkomma en automatiskt bokföring.

  Vad ska finnas med på en faktura?

  När man som företagare skapar en faktura är det väldigt viktigt att den innehåller precis all information som behövs för att den ska vara komplett. Dels ska det finnas information om vad fakturan gäller och dels ska det finns information om vart kunden ska betala. När du skapar en faktura i Speedledgers bokföringsprogram kommer samtlig information som behöver finnas med överföras per automatik när du skapar den. Det är alltså inga långa och krångliga processer utan företagets information kommer alltid med av sig självt. Likväl kan du använda artikelregistret för att addera vad fakturan gäller, och kundregistret för att hämta in kundens uppgifter.

  Ett faktureringsprogram med alla nödvändiga funktioner

  Utöver de grundläggande funktionerna du behöver som företagare för att skapa fakturor kommer Speedledger faktureringsprogram med flertalet andra funktioner som du kan ha nytta av. Samtliga dessa funktioner är adderade för att du ska få ett komplett faktureringsprogram som täcker in alla behov du har.

  Fakturera med ROT och RUT

  Om du har ett företag som erbjuder tjänster som berättigar kunden till RUT- eller ROT-avdrag är det viktigt att du har ett faktureringsprogram som låter dig göra sådana avdrag och enkelt hämta de rapporter som du ska skicka in till Skatteverket. I Speedledgers faktureringsprogram finns det funktioner för att addera RUT- och ROT-avdrag och om du har samma kund på återkommande basis kan du också enkelt ange hur stor andel av avdraget kunden har kvar.

  Gruppfakturering

  Om du har ett företag som skickar flertalet likadana fakturor till personer vid samma tidpunkt så kan du ha glädje av Speedledgers faktureringsprogram. En sak som vi gärna vill lyfta i vår Speedledger recension är det faktum att det är väldigt enkelt att skicka gruppfakturor. Det här är också en funktion som är tacksam för föreningar som exempelvis ska fakturera sina medlemmar för årsavgifter.

  Utlandsfakturering

  Speedledgers faktureringsprogram passar bra för företag som behöver skicka fakturor till utländska kunder. När du skapar fakturor till kunder i ett annat land går det att anpassa vilken valuta fakturan ska skapas i och om innehållet ska vara på engelska eller svenska. 

  Skapa och skicka offerter

  Om ditt företag använder Speedledger faktureringsprogram går det att skapa offerter som skickas till kunderna antingen via papper eller e-post. Om kunden accepterar offerten är det väldigt enkelt att göra om den till en faktura. Det innebär att du undviker dubbelarbete och det är något som vi ser som väldigt positivt i vår Speedledger recension.

  Obetalda fakturor

  När man fakturerar vill man ha koll på de fakturor som är skickade och ännu inte betalda. Därför höjs vårt Speedledger omdöme av att det är lätt att följa upp status på obetalda fakturor. Det går dessutom att se vilka kunder som behöver bearbetas i påminnelse- och kravhanteringen som ingår i faktureringsprogrammet.

  Automatisk avprickning av fakturor

  Om du väljer att använda Speedledgers faktureringsprogram tillsammans med e-bokföringen kan du pricka av fakturor automatiskt. Den här funktionen går ut på att samtliga skickade fakturor prickas av mot betalningar och förs över till bokföringen via autokontering. Autokontering innebär att du får en lista över alla affärshändelser på företagets konton och du kan godkänna att de ska föras in i bokföringen med ett enda knapptryck. Vi som gör en Speedledger recension tycker det här är en utomordentligt bra funktion eftersom det sparar mängder av tid för alla företag, oberoende av hur stora eller små de är. 

  Omdöme om Speedledger kundtjänst och support

  Ett stort plus som vi vill lyfta i vår Speedledger recension är att det här är ett företag som erbjuder gratis rådgivning och support till alla sina kunder. På kundtjänsten möts du av medarbetare som är kunniga både inom ekonomisk administration och i fakturerings- samt bokföringsprogrammet. Det bådar för att du snabbt kan få svar på både stora och små frågor. 

  För att verkligen vara ett företag som erbjuder sina kunder en heltäckande tjänst har Speedledger dessutom kostnadsfri rådgivning om den löpande bokföringen, och det kostar inte något extra att använda den servicen.

  Speedledger pris för bokföring och fakturering

  Du kan välja att köpa Speedledgers tjänster och antingen betala på årsbasis eller per kvartal. Om du väljer att köpa tjänsterna på årsbasis får du ett bättre pris än om du betalar per kvartal. Hur mycket det kostar att använda tjänsterna beror på vilket paket du väljer och om du företräder en enskild firma, aktiebolag eller förening. Något vi gärna vill rekommendera i vår Speedledger recension är att kombinera både e-bokföringen och faktureringsprogrammet. Det är ett betydligt mycket bättre erbjudande du får både vad gäller tid du behöver lägga ner, funktioner du får tillgång till och kostnad. I korthet ingår följande i de olika alternativen om du betalar per år, väljer du att betala kvartalsvis ökar det månatliga priset något. Det paket som heter standard är lämpligt för expanderande företag, såsom aktiebolag och handelsbolag.

  Fakturering, 99 kronor / månadEnskild firma, 189 kronor / månadFörening, 189 kronor / månadStandard, 299 kronor / månad
  FaktureringBokföring och bankkopplingBokföring och bankkopplingBokföring och bankkoppling
  Fritt antal användareFri bokföringsrådgivningFri bokföringsrådgivningFri bokföringsrådgivning
  Artikel- och kundregisterAutokontering, automatiska rapporterAutokontering, automatiska rapporterAutokontering, automatiska rapporter
  ROT & RUTPersonlig starthjälpResultatgrupper & projektResultatgrupper & projekt
  ProgramsupportKontantmetodenKontant- och faktureringsmetodenKontant- och faktureringsmetoden

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vårt Speedledger omdöme och sammanfattning av recensionen

  Vårt Speedledger omdöme är väldigt positivt. Det är tydligt att det här är ett företag som verkligen värnar om att skapa så många automatiserade processer som möjligt för att samtliga kunder på det sättet ska kunna avsätta tid på att göra andra saker – det vill säga fokusera på själva verksamheten.

  Såväl fakturerings- som bokföringsprogrammet står sig väldig bra för sig själva, men du får absolut ut allra mest om du väljer att kombinera dem med varandra. Det är där Speedledgers styrka ligger, alltså att de verkligen skapat tjänster som går att integrera på ett praktiskt och tacksamt sätt. Båda de här tjänsterna är sådana som man som företagare kommer uppleva att verkligen underlättar ens vardag. Det bästa av allt är att du inte behöver ha några egentliga kunskaper om ekonomi och redovisning sedan innan. Tjänsterna är så enkelt uppbyggda att vem som helst kan lära sig använda dem, utan att det tar någon större tid i anspråk. För att sammanfatta vår Speedledger recension ger vi alltså högsta möjliga betyg för både e-bokföringen och faktureringsprogrammet.

  Speedledger recension – så bra är bokförings- och faktureringsprogrammet utifrån innehåll och pris.