Vad kostar en redovisningskonsult?

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Bilde

  Funderar du på att anlita en redovisningskonsult till ditt företag? Det är ofta en mycket bra investering eftersom en redovisningskonsult kommer innebära att det finns betydligt mycket mer tid att lägga ner på den egentliga verksamheten. Det går att anlita en redovisningskonsult på flera olika sätt. Beroende på vad det är företaget behöver kommer priset för tjänsterna formas därefter.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad gör en redovisningskonsult?

  En redovisningskonsult kan utföra allt som har att göra med ett företags redovisning, precis som namnet på yrkestiteln antyder. Det innebär alltså att ett företag kan överlåta löpande bokföring, bokslut och lönehantering till konsulten. Även skatteberäkningar och kontakt med myndigheter om ekonomiska frågor är sådana saker en redovisningskonsult kan göra.

  För att sammanfatta det hela kort – ett företag kan överlåta hela redovisningen åt en redovisningskonsult. Även fast man anlitar en sådan behöver man inte låta denne göra allt arbete, man kan också välja att göra vissa delar själv.

  Hur ett företag debiteras för en redovisningskonsult

  Många mindre företag väljer bort att anlita en redovisningskonsult för att man tänker att det bara kommer belasta ekonomin. Större företag har nästan alltid en extern part, eller en avdelning inom bolaget, som tar hand om redovisningen. Det är viktigt att veta att ett företag har lagstadgade krav på sig om att ha en korrekt redovisning. Om man inte har en redovisningskonsult så kommer man behöva lägga ner rätt mycket tid själv på att allting ska vara i sin ordning och i enlighet med de krav som finns i bland annat bokföringslagen.

  För att göra det enklare för företag som inte har en redovisningskonsult men som funderar på att anlita en kommer vi presentera olika prismodeller som är vanliga. Förhoppningsvis kan du som har ett företag utan redovisningshjälp hitta en betalningsmodell som känns bekväm, för att därmed minska steget till att faktiskt anlita en redovisningskonsult. Du som redan har en redovisningskonsult kan istället se följande genomgång som ett sätt att räkna ut ifall företaget har den mest förmånliga och effektiva prismodellen. 

  Debitering per timme

  Eftersom en redovisningskonsult lägger ner olika mycket tid på arbetet hen gör beroende på vilket företag hen arbetar med kommer det behövas olika mycket tid. Företag som inte har så stort behov av redovisningshjälp kan därför föredra att välja någon som tar betalt per timme. En fördel med det alternativet är att man betalar precis för den arbetstid som behövs. Det här är en prismodell som ofta används ifall man endast tar in en redovisningskonsult ibland, när det hopar sig och är extra mycket arbete i företaget med annat. 

  Företag som däremot har en redovisningskonsult som gör allt arbete tjänar sällan på att välja den här prismodellen, eftersom redovisningskonsulter ofta tar mer betalt när det gäller uppdrag per timme än de exempelvis gör om det handlar om ett löpande avtal på månadsbasis. 

  Debitering per månad

  Ifall man har ett företag som har ungefär lika många transaktioner varje månad och man vill ha en redovisningskonsult som sköter allt som rör redovisningen på månatlig basis kan det här vara rätt prismodell. När man på förhand vet vad tjänsterna kommer kosta varje månad får man inte heller en chock när fakturan kommer utan man kan istället planera in kostnaden i företagets budget och ha en tydlig överblick redan från det att avtalet ingås. 

  Debitering per kvitto/faktura

  Att ta betalt för varje kvitto eller faktura som ska hanteras är absolut vanligast ifall det är så att man tar in redovisningskonsulten på en kortare tid och med ett fåtal transaktioner. Detta kan vara ett attraktivt val ifall företaget har en varierande mängd kvitton varje månad. 

  Exempel på pris för redovisningskonsult

  Som vi redan nämnt kan vi inte ge exakta priser för vad en redovisningskonsults arbete kostar. Det vi däremot kan göra är att se till variationerna som finns bland byråer och personer som arbetar inom området och räkna ut ett snitt. Det vi berättar om nedan är alltså endast exempel och ett medeltal. Det finns flera andra saker du behöver tänka på när du begär offerter än att endast utgå från snittpriser. Du kan läsa mer om det lite senare i vår guide. 

  • Löpande bokföring i mindre företag – per verifikation 37 kronor
  • Bokslut & årsredovisning i mindre företag – 6280 kronor’
  • Momsredovisning i mindre företag, per tillfälle – 305 kronor
  • Företagsdeklaration i mindre företag – 1680 kronor

  Annat att tänka på angående kostnad för en redovisningskonsult

  Vi var lite grann inne på det redan tidigare men vi behöver förtydliga det ännu en gång – det är omöjligt att säga ett exakt pris för en redovisningskonsult. Det finns liksom inte någon möjlighet att ange ett exakt marknadspris eftersom alla tjänster en redovisningskonsult erbjuder baserar sig på den unika kunden, det vill säga företaget. Därför vill vi påminna om ett par saker.

  1. Redovisning är inte tjänster som är standardiserade. Vad ett annat företag betalar för en redovisningskonsult är inte nödvändigtvis samma sak som ditt företag kommer betala. Det beror på att alla företag har olika ekonomiska situationer.

  2. Det är svårt att endast se på skillnad i pris specifika tjänster emellan eftersom det ger en ganska begränsad bild av vad en redovisningskonsult kostar. Detta eftersom man ofta bakar ihop flera tjänster man anlitar en redovisningskonsult för, och då brukar prislappen bli lägre. Det finns också byråer som är specialister på exempelvis momsredovisning, och om de blir anlitade för att göra den löpande bokföringen kommer de möjligen debitera en högre kostnad just för det. Det du istället ska göra som egenföretagare är att se offerterna du får som en helhet – oavsett vilka tjänster du begär prisförslag för. Jämför inte priset för respektive tjänst med andra bolags priser för just den tjänsten. Se helheten.

  3. Priset för en redovisningskonsult påverkas av företagets typ och storlek, men det är absolut inte det som är det mest avgörande. De prisskillnader som gäller för mindre företag beror istället först och främst på den prissättning byråerna har och hur uppdragets karaktär ser ut. Kort och gott finns det alltså byråer som debiterar högre priser än andra, men det kan också vara så att de i och med det har flera extratjänster och ett större engagemang.

  4. Redovisningsbyråer som arbetar huvudsakligen digitalt är ofta billigare än mer traditionella redovisningsbyråer. Sådana redovisningsbyråer har ofta en mer standardiserad debiteringskostnad än vad andra byråer har.

  5. Du kan inte jämföra priser rakt av utan du måste se alla prisförslag ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att man behöver väga in den kompetens som redovisningskonsulten eller redovisningsbyrån har, vilket engagemang de har i sina kunder och de möjligheter de ger till rådgivning. Alla de sakerna kommer påverka priset, men även vad du som företagare får ut av tjänsterna.

  Redovisningsbyrå eller personval?

  Det går att välja redovisningskonsult antingen utifrån att man väljer en byrå eller utifrån att man går på ett personval. Med personval menas en redovisningskonsult som kanske har sin egen firma eller som arbetar på en mindre redovisningsbyrå. Med redovisningsbyrå hänvisar vi till större byråer där det arbetar flera redovisningskonsulter som alla har kompetens nog att ta sig an företagets redovisning.

  Det man behöver avgöra som företagare är om man vill anlita en person utifrån just den personen, eller om man vill anlita en byrå för byråns skull. Det man behöver veta är alltså att det finns skillnader mellan dessa två alternativen och att det finns både nack- och fördelar med båda valen. Det handlar inte om kvaliteten på arbetet utan snarare om vilken slags service ditt företag vill ha.

  Med en redovisningsbyrå är fördelarna att:

  • Det finns alltid någon att ta kontakt med
  • Det finns samlad kompetens på byrån, vilket innebär att oavsett vem du pratar med kan du få svar på generella frågor om ekonomi och redovisning

  Nackdelarna med en redovisningsbyrå är:

  • Att du inte alltid kan vara säker på att få kontakt med samma redovisningskonsult. Det betyder att om du vill dra nytta av dennes kompetens för att få råd som är specifika för just ditt företags verksamhet så kan det vara svårare.

  Fördelarna med att gå på personval är:

  • Du får tjänsterna gjorda av en person som faktiskt känner till ditt företags förutsättningar och ekonomi. Det innebär att det kommer vara lätt att få råd och tips som faktiskt skulle gynna företaget, snarare än att det är standardiserade råd.

  Nackdelarna med att gå på personval är:

  • Om redovisningskonsulten du har blir sjuk så finns det ingen du kan kontakta om du har frågor. Detsamma gäller när konsulten går på semester. Ofta går det att planera detta tillsammans med konsulten på förhand, åtminstone när det handlar om planerad frånvaro. Men om konsulten blir sjuk kan problem uppstå. 

  Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

  Det finns saker man som företagare behöver känna till och ta ställning till innan man väljer redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan antingen vara en “vanlig” sådan eller en auktoriserad sådan. Skillnaden mellan dessa är att den som är auktoriserad redovisningskonsult är ansluten till en branschorganisation, antingen Srf eller FAR, medan en person som inte är auktoriserad inte är det.

  Väljer man en redovisningskonsult som är auktoriserad kan man alltså utgå från att den personen faktiskt är utbildad och har kompetens för sina arbetsuppgifter. En redovisningskonsult som inte är auktoriserad kan visserligen ha samma kunskaper som en som är auktoriserad, men speciellt om man funderar på en byrå eller kandidat  man inte har hört omdömen om så blir auktorisationen viktigare.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Redovisningskonsultens ansvar och skyldigheter

  En sak som är viktig att veta är vilket ansvar redovisningskonsulten har och vilket ansvar man har som företag. Redovisningskonsulten har på sitt ansvar att utföra de tjänster hen är anlitad för, och de ska göras i enlighet med bokföringslagen och god redovisningssed. Men i slutändan är det alltid företaget som är ansvarigt för bokföringen. Det betyder att om det skulle finnas fel i bokföringen eller redovisningen så är det företaget som står som ansvarig för det – även fast det är gjort av en redovisningskonsult. Därför är det extra viktigt att välja en redovisningskonsult man faktiskt vet gör ett bra jobb och som man litar på. 

  Det man som företagare också ska göra är att alltid gå igenom bokföringen och bokslutet för att kontrollera så den ser rimlig ut och stämmer överens med verkligheten. Det är ingenting man kan frånsäga sig från, även fast man har universums bästa redovisningskonsult. Men, detta är ingenting man ska se som oroväckande. Det är helt enkelt något som hör till det man ska göra när man har ett företag. Det är alltså ingenting som blir mer belastande, eftersom du som företagare själv hade fått göra allt från grunden om du inte hade anlitat en redovisningskonsult. Om du endast ska granska redovisningen så går det betydligt mycket snabbare, alla dokument kommer finnas i sin ordning och du kan lägga ditt fokus på att utveckla företaget. 

  Ofta ställda frågor om redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vilka faktorer påverkar priset för en redovisningskonsult?

  Faktorer som påverkar priset för en redovisningskonsult inkluderar konsultens erfarenhet, geografisk plats, omfattningen av tjänsterna som erbjuds och storleken på ditt företag.

  Meldingsboble
  Är det möjligt att förhandla om priset med en redovisningskonsult?

  Ja, det är ofta möjligt att förhandla om priset med en redovisningskonsult. Du kan be om offert från flera konsulter och jämföra priserna innan du fattar ett beslut.

  Meldingsboble
  Hur kan jag hitta en redovisningskonsult som passar mitt företags behov och budget?

  För att hitta en lämplig redovisningskonsult kan du använda sökfunktionen här på Revisorsportalen för att hitta konsulter i ditt område. På så sätt kan du enkelt samla och jämföra offerter från flera revisorer, vilket möjliggör en grundlig utvärdering av deras kompetens och prissättning.

  Meldingsboble
  Vilka tjänster kan jag förvänta mig att en redovisningskonsult erbjuder?

  En redovisningskonsult kan erbjuda tjänster som bokföring, löpande bokslut, årsbokslut, deklarationer, löneadministration och rådgivning inom skatt och ekonomi.