Revisor Lund – de 10 bästa 2024

Låt oss hjälpa dig hitta en revisor i Lund! Vår sajt finns till för att göra det enklare såväl för revisorer som för företag att få kontakt med varandra. Du som besöker oss är med stor sannolikhet nyfiken på vilka alternativ företaget har när det är dags att börja planera för att ta in en ny revisor. Vi kan ge tips på bra revisorer i Lund som kan granska er bokföring, ert bokslut och göra en ingående och detaljerad revisionsberättelse som både ni och era aktie- och delägare kan ha glädje av.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

RR Revision AB

RR Revision AB arbetar för att de ska vara det självklara valet för små och medelstora företag som behöver en revision. För att uppnå det målet är de noga med att hålla en hög servicenivå, vara tillgängliga och att arbeta utifrån den sammanlagda kompetens och erfarenhet som finns på bolaget.

 • Grundades 2012
 • 10 anställda
 • Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund
Bildet

KPMG Lund

KPMG har både rådgivning och tjänster för dig som är företagare. Den revision de gör kommer ge ditt företag bättre styrning kring ekonomin och verkar dessutom förtroendeingivande för alla som gör affärer med ditt bolag. Med en revisor hos KPMG får du en tät dialog med någon som verkligen känner till den verksamhet du driver.

 • Grundades 1944
 • Scheelevägen 17, 223 63 Lund
Bildet

Resursgruppen i Sverige AB

Digitala lösningar i kombination med ett nära samarbete är det som enligt Resursgruppen i Sverige AB är nyckeln till framgång. Det här är ett företag som arbetar utifrån sina kunders utmaningar för att göra kontakten givande och rolig för alla inblandade parter. Revisionen de gör är att se som en kvalitetsstämpel.

 • Grundades 2003
 • 3 anställda
 • Trollebergsvägen 10, 222 29 Lund
Bildet

Mazars AB

Mazars AB är en internationell revisionsbyrå. De har även tjänster inom redovisning, skatt och rådgivning. Den stora kulturella förståelsen och expertisen som finns inom verksamheten gör att de kan skapa tjänster som är skräddarsydda för kunderna som väljer att anlita dem.

 • Grundades 1991
 • Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Bildet

Softlynx AB (4 Stjerner, 1 review)

Softlynx AB utmanar traditionella revisionstjänster genom att kombinera flera tjänster med varandra. Bolaget gör konsultation inom skatte- och revisionsområdet. De ger också strategisk och finansiell affärsrådgivning till kunder som behöver det. Integritet och kompetens genomsyrar alla delar av bolagets verksamhet.

 • Grundades 2008
 • 3 anställda
 • Företagsvägen 28, 227 61 Lund
Bildet

Ekonomihuset Moberg

Sedan starten har Ekonomihuset Moberg arbetat med många företag inom varierande branscher. Löpande bokföring, löneadministration, årsbokslut och deklarationer är några av de tjänster de tillhandahåller. Byrån är auktoriserad av Srf och har korta ledtider för att göra tjänsterna effektiva för kunderna.

 • Grundades 1990
 • 9 anställda
 • Fredsgatan 5, 222 20 Lund

Strictum Redovisning AB

Strictum Redovisning AB kan göra lagstadgad revision som går ut på att de granskar förvaltningen, både den ekonomiska och styrelsens. Revisionen görs i samarbete med kunden, men själva granskningen är oberoende och följer därmed de lagkrav som finns.

 • Bankgatan 1A, 223 52 Lund
Bildet

Baker Tilly MLT KB

Baker Tilly MLT KB har skapat sig ett namn för att de verkligen har det som är ett personligt engagemang. De sätter sig in i kundens verksamhet och vardag för att på ett bra sätt kunna utföra revision som skapar mervärde. Personalbyten sker väldigt sällan, vilket bådar för en bra kontinuitet.

 • Grundades 2002
 • 13 anställda
 • Bankgatan 1, 223 52 Lund
Bildet

Revisionsbyrån Auditoriet

Revisionsbyrån Auditoriet är medlem i det globala nätverket HLB, eftersom de tror på nätverkande för att kunna utforma så attraktiva och värdegivande tjänster som möjligt för sina kunder. Det här är ett bolag som sporras av problem och drivs av att hitta smidiga lösningar, oavsett vilka problemen än må vara.

 • Grundades 2019
 • 6 anställda
 • Järnåkravägen 3, 222 25 Lund

Få offerter från revisorer i Lund

Det vi erbjuder företag är att få offerter från revisorer i Lund. Det gör ni genom att fylla i formuläret på vår hemsida, sedan tar vi över. När ni fyller i formuläret får ni beskriva vad det är företaget har för behov och om det finns några önskemål. När er förfrågan är mottagen kommer vi därefter skicka den vidare till revisorer i Lund som kan passa för uppdraget. De revisorer som har tid och är intresserade av företaget kontaktar er för fortsatta dialoger och samtal om ett eventuellt revisionsuppdrag 

Att använda oss kostar förstås inte en enda krona. Det är helt gratis. Dessutom är en förfrågan inte bindande vilket betyder att ert företag inte är tvunget att välja någon av de revisorer i Lund som hör av sig. På det sättet hoppas vi kunna göra det lättare för företag att hitta den perfekta revisorn. Det är enkelt, snabbt och behändigt att använda sig av vår tjänst.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Vilka företag måste ha en revisor?

Större aktiebolag måste alltid ha en revisor. Även ekonomiska föreningar måste ha en revisor. Vad som räknas till större och mindre aktiebolag kan vara något förvirrande. För att göra det enklare kommer vi förklara det. 

Aktiebolag som stämmer in på två eller tre av följande punkter måste ha en revisor. För att revisionsplikten ska finnas ska samma punkter ha varit uppfyllda under de två senaste åren. 

 1. I medeltal över 3 anställda
 2. Nettoomsättning på överstigande 3 miljoner
 3. Balansomslutning på överstigande 1,5 miljoner

Utöver detta måste aktiebolag med särskild vinstutdelning, finansiella företag och publika aktiebolag alltid ha en revisor. Det kravet gäller oberoende av hur omsättningen, anställda eller balansomslutningen ser ut i företaget.

Däremot finns det ett undantag för nystartade privata aktiebolag. Eftersom punkterna ovan ska vara uppfyllda två år i rad behövs det inte en revisor under de två första åren som företaget existerar. Det är först efter att två år har gått som det kan bli aktuellt att ha en revisor. 

Kan det vara bra att ha revisor fast man inte måste?

Svaret på den ovanstående frågan är ja – utan tvekan. Mindre enskilda firmor med ett fåtal transaktioner kanske inte vinner så mycket på att ha en revisor, men så fort företaget börjar beblanda sig med leverantörer, kreditinstitut, kunder och andra är det faktiskt bra att överväga att ha en revisor i Lund. 

Anledningen till att det kan vara bra att ha en revisor är att det är förtroendeingivande. Revisorn kommer granska företagets kapitalanvändning och uttala sig om den i en revisionsberättelse. Att revisorn inte är aktieägare i företaget gör att denne arbetar som en utomstående. Det finns alltså inget eget intresse hos revisorn att beskriva saker på ett sätt som de inte är. Ett företag blir därmed mer pålitligt när det finns en revisor. Därför rekommenderar vi att alla som har ett företag med flertalet transaktioner, och även företag som vill expandera och växa, anlitar en revisor i Lund.