Revisor Stockholm – de 10 bästa 2023

Letar du efter en revisor i Stockholm? Det finns många kompetenta och auktoriserade revisorer du kan välja mellan. Att välja en som är lämplig för företaget kommer göra att du med trygghet vet att revisionen sker på ett lagstadgat och korrekt sätt. Dessutom finns det många andra fördelar med att välja den revisor som är mest lämplig. Bland annat kan du få tips och råd av revisorn som ju kommer ha en stor inblick i verksamheten och företaget.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Revideco AB

Revideco AB erbjuder hjälp med allt från revision till rådgivning och redovisning för aktiebolag i olika storlekar. Bolaget finns på flera orter i Sverige och det största kontoret finns i Stockholm. Företaget har som vision att arbeta öppet och ärligt, och det målet har gett dem förtroende från över 1000 företag att sköta räkenskaperna.

 • Grundades 1994
 • 27 anställda
 • Drottningholmsvägen 22, 112 42 Stockholm
Bildet

Åborg auditors AB

Åborg Revisorer erbjuder skräddarsydd hjälp till alla slags föreningar och företag, eftersom de vet att behoven ser olika ut beroende på om man har ett 90-konto, ett aktiebolag eller en bostadsrättsförening. Företaget är väldigt uppskattade för att det är lätt att få kontakt med personalen och därför få snabb hjälp när det behövs.

 • Kammargatan 22, Stockholm
Bildet

WeAudit

WeAudit strävar efter att revolutionera revisionen. Det gör de genom moderna lösningar som gynnar både medarbeterna och företagen som anlitar dem. Bolaget är framförallt framstående när det gäller automatiserade processer eftersom det gör att kostnaden för företag att ta revisionshjälp blir betydligt mycket lägre.

 • Grundades 2007
 • 13 anställda
 • Vasagatan 40, 111 20 Stockholm
Bildet

Ekonomibolaget

På Moore Allegretto vill man göra sig själva onödiga för kunden. Med det mottot menar företaget att de vill ge så tydliga processer och insyner så att de inte måste granska något i onödan, utan istället få allt som rör redovisning att fungera felfritt från första början.

 • Grundades 2001
 • 15 anställda
 • Tysta gatan 4, 115 20 Stockholm
Bildet

Moore Allegretto

 • Grundades 2003
 • 30 anställda
 • Ringvägen 100, Stockholm
Bildet

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Företag som vill hitta en revisionsbyrå som värnar om ett riktigt möte kan välja den här firman. HLB Carlsson & Partners tror på ett samarbete mellan företaget och byrån, från början till slut. Det här är ett bolag som värnar om sina kunder och som gärna lägger ner den där lilla extra tiden på rådgivning i ekonomiska frågor.

 • Grundades 1998
 • 17 anställda
 • Drottninggatan 99, 113 60 Stockholm
Bildet

Conseil Revision

Conseil Revision är en byrå som arbetar med allt från enmansföretag till stora koncerner. I personalstyrkan finns både auktoriserade och icke auktoriserade revisorer. Byrån erbjuder kundanpassade tjänster och utöver revision kan de också verka som rådgivande part.

 • 8 anställda
 • Linnégatan 14, 114 47 Stockholm
Bildet

PwC

PwC Sverige ingår i PwC-nätverket som finns i 158 länder. I Sverige arbetar de för över 33 000 företag med frågor som rör revision och rådgivning. De baserar sitt arbete på att sätta sig in i kundernas verksamhet och områden för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster som ger ett mervärde och som fyller ett syfte för företagen de arbetar för.

 • Grundades 1984
 • Torsgatan 21, 113 97 Stockholm

Ågerup Revision AB

På Ågerup Revision AB vill man ge alla kunder mer tid till den egentliga verksamheten. Bolaget erbjuder revision som bådar för ändamålsenliga beslut som ska minska de ekonomiska riskerna. Revisorerna på bolaget verkar härna som bollplank åt styrelsen och företagsledningen för att på det sättet främja ett långsiktigt och värdegivande arbete.

 • Grundades 2011
 • 2 anställda
 • Tegnérgatan 37, 111 61 Stockholm
Bildet

Grant Thornton

Grant Thornton har 22 kontor runtom i Sverige, varav ett är i Stockholm. Att kunna bidra till ett rikt och levande näringsliv är en av de drivande målsättningarna för företaget. När ditt företag står inför en börsnotering, vill granska hållbarhetsredovisningen eller göra en intern eller extern revision kan de auktoriserade revisorerna på Grant Thornton vara till hjälp.

 • Grundades 1989
 • Kungsgatan 57, 111 22 Stockholm

Rävisor

Rävisor AB är bolaget som uteslutande fokuserar på att arbeta med revision i bostadsrättsföreningar. Anledningen till den nischen är enkel – de vet att många bostadsrättsföreningar betalar på tok för mycket för föreningens revision och att de dessutom inte får den expertkunskap som de förtjänar. Rävisor AB har ett eget IT-stöd som förenklar hela processen både för revisorn och för föreningen och garanterar snabba och korrekta revisioner.

 • Grundades 2009
 • 1 anställda
 • Sankt paulsgatan 1, 118 46 Stockholm

Företag i Stockholm

I landets huvudstad finns det mängder av företag. Här hittas allt från mindre startups till större koncerner med flera dotterbolag. Aktiebolag, enskilda firmor och kommanditbolag hittas på var och varannan adress. Det här innebär också att det finns många företag som behöver en revisor i Stockholm. På samma sätt som det finns olika företag så finns det också många olika revisorer i Stockholm som du kan samarbeta med. De har alla sina egna styrkor och fördelar, vilket gör det möjligt för dig att hitta en som är perfekt.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Så väljer du revisor i Stockholm

När du är på jakt efter en revisor i Stockholm kan det vara tidskrävande att behöva kontakta enskilda revisorer var för sig, eller att skicka ut många förfrågningar till olika revisionsbyråer. Det är där vi kommer in i bilden. Med vår tjänst skickar du in en förfrågan och vi kommer efter det att matcha den med revisorer i Stockholm som passar in på dina önskemål. 

Efter det får du ta emot erbjudanden från flera revisorer i Stockholm. I offerterna kommer de informera dig om hur de kan hjälpa dig och även ge ett prisförslag. I vissa fall kanske de behöver lite mer information för att få en rättvis bild av vad det är du faktiskt vill få hjälp med, och då tar de istället kontakt med dig. När du har tagit emot erbjudanden väljer du själv om du vill inleda ett samarbete med någon revisor i Stockholm.

En revisor i Stockholm som lär känna företaget

Tänk på att det finns stora fördelar med att ha en löpande kontakt med revisorn under verksamhetsåret. Ju mer insyn den revisor i Stockholm du väljer får i verksamheten desto smidigare kommer det vara när det är dags att genomföra revisionen och att skriva revisionsberättelsen. Det är därför alltid att rekommendera att du har en god kontakt med revisorn så att ni tillsammans kan verka för att företaget ska gå så bra som möjligt. 

Hitta en auktoriserad revisor i Stockholm

Alla företag behöver inte ha en revisor, men en del företag har lagstadgade krav på sig att de ska ha det. Det gäller för större bolag. När ett företag ska ha en revisor måste den som utför arbetet ha rätt kompetens. Det betyder kort och gott att revisorn ska vara auktoriserad. De revisorer som du kommer i kontakt med hos oss är auktoriserade, arbetar enligt god revisionssed och gör ett arbete som dessutom följer alla lagar som finns. 

Hur hittar jag en billig revisor i Stockholm?

En revisors tjänster ska kännas prisvärda och ge ett mervärde till företaget. Du hittar en billig revisor i Stockholm genom att ta emot erbjudanden från flera olika personer. Genom det kan du jämföra flera erbjudanden för att välja det som passar företaget allra bäst. 

Vad gör en revisor?

En revisor har som uppgift att granska de ekonomiska transaktionerna i företaget. När årsredovisningen är klar tar revisorn över och går igenom den samt stämmer av så att allting ser bra ut. När granskningen är klar skriver revisorn en revisionsberättelse som styrelsen får ta del av. Revisionsberättelsen ska också skickas in till Bolagsverket i samband med årsredovisningen.