Revisor Eskilstuna – de 10 bästa 2023

Behöver du en revisor i Eskilstuna? På den här sidan kan du hitta några av de bästa revisorerna i kommunen. Om du skickar in en förfrågan via vår hemsida kommer du få kontakt med flera byråer eller kandidater som kan hjälpa företaget med revision. Att använda vår tjänst kostar aldrig någonting för dig som är företagare. Vårt enda syfte är att hjälpa företag och auktoriserade revisorer i Eskilstuna att komma i kontakt med varandra och inleda samarbeten, förhoppningsvis sådana som kan vara en längre period för att det ska bli så bra som möjligt för båda parterna.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Grant Thornton

Grant Thornton hjälper företag med att göra en ingående oberoende revision. Utöver att auktoriserade revisioner granskar förvaltningen har bolaget dessutom specialister som verkar som rådgivare inom hållbarhetsredovisning, finansiell rapportering och bolagstjänster.

 • Grundades 1989
 • Kungsgatan 10, 3tr, 632 19 Eskilstuna
Bildet

Mazars SET Revisionsbyrå KB

Mazars SET Revisionsbyrå KB har en långsiktig vision om att skapa en välmående värld, och det är något de även vill föra vidare till kommande företagsgenerationer. Kompetenta team och skräddarsydda lösningar är det som ger revisionsbyrån det där lilla extra som lockar många kunder.

 • Grundades 1991
 • Nygatan 35C, 632 20 Eskilstuna
Bildet

Radek KB Eskilstuna

Genom mångårig erfarenhet kan Rådek KB Eskilstuna hjälpa till att lösa många ekonomiska situationer och besvara många frågor. Bolaget samarbetar med ledande rådgivare i Sverige. En revision utförd av den här byrån kommer verka förtroendeingivande och fungera som en kvalitetssäkring.

 • Grundades 1986
 • 26 anställda
 • Rademachergatan 6, 630 04 Eskilstuna
Bildet

BDO Eskilstuna

Att ha en revisor som har kunskap om företagslivet på lokal nivå kan vara hjälpsamt. Hos BDO Eskilstunda är det precis det som erbjuds, samtidigt som det här bolaget har ett stort nätverk som de kan dra nytta av om det kan gynna deras kunder. BDO arbetar gärna med långsiktiga samarbeten.

 • Grundades 1974
 • Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna
Bildet

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB arbetar såväl med offentlig och publik sektor, mindre företag och ideella föreningar. De revisioner som bolaget utför sker enligt revisionslagen och god revisionssed. Planering och utförande av revision sker i nära kontakt med kunden.

 • Grundades 2008
 • 9 anställda
 • Gredbyvägen 18, 632 21 Eskilstuna
Bildet

WeAudit revisionsbyrå i Eskilstuna

Kunniga medarbetare, effektiva verktyg och tydliga prisbilder är några av de saker WeAudit revisionsbyrå i Eskilstuna arbetar med. Såväl företag som bostadsrättsföreningar kan ha glädje av den kompetens som finns på revisionsbyrån, eftersom byrån också har specialister inom olika områden.

 • Grundades 2007
 • 2 anställda
 • Ståhlbergsvägen 13, 632 21 Eskilstuna
Bildet

PwC

PwC är en revisionsbyrå som tack vare sitt stora nätverk och sina moderna lösningar kan bistå med revisionstjänster var kunden än befinner sig, och var revisorn än befinner sig. Bolaget har dessutom regelbundet fortbildningar och seminarier för sina kunder för att öka kunskapen om företagande.

 • Grundades 1984
 • Kungsgatan 43, 632 17 Eskilstuna
Bildet

KPMG Eskilstuna

Att vara företagare kan innebär att man har många frågor och funderingar. Sådana kan vara bra att bolla med experter på området. Hos KPMG Eskilstuna får du som har ett företag inte bara revisionen utförd på ett korrekt sätt, du får dessutom värdefulla tips och råd om hur du kan optimera förvaltningen.

 • Grundades 1944
 • Kungsgatan 18, 632 20 Eskilstuna
Bildet

Ekonomichefen RSR AB

Sedan starten har Ekonomichefen RSR AB velat verka för att hjälpa företagare till en enklare vardag. För att göra det värdesätter de att ha tillräcklig och bred kunskap, att utföra sitt arbete med omtanke om kunderna och arbeta med framtiden i åtanke.

 • Grundades 1991
 • 5 anställda
 • Västermarksgatan 34, 632 17 Eskilstuna
Bildet

RevisorsKnuten Aktiebolag

RevisorsKnuten Aktiebolag är specialister på mindre ägarledda företag och deras revision. Bolaget arbetar digitalt både med redovisning och marknadsföring. Att erbjuda vägledning i ekonomiska funderingar är en självklarhet för medarbetarna på revisionsbyrån.

 • Grundades 1990
 • 3 anställda
 • Eskilstunavägen 34, 645 34 Strängnäs

Det här är Eskilstuna

Eskilstuna är en av Sveriges snabbast växande städer. I kommunen finns det över 8 000 registrerade företag, och eftersom inflyttningen till Eskilstuna är stor blir också antalet företag i kommunen högre för varje år som går. Förutom alla dessa företag bjuder orten dessutom på många andra saker. Vad sägs om 21 olika naturreservat, kulturhistoriska byggnader och upplevelser och Mälardalens Högskola? Eskilstuna har allt att erbjuda.

Eskilstuna kommun tillhandahåller flera tjänster och service till företagare. Dessa tjänster finns både för nystartade bolag och för sådana som redan funnits ett tag och redan är etablerade. De här tjänsterna är det bra att använda sig av. Hela tanken bakom att kommunen erbjuder dem är att stärka näringslivet i kommunen och det är också det som ofta blir resultatet om man som företagare tar del av dem.

En till sak som bör nämnas om Eskilstuna är att det är en av landets mest miljösmarta industristäder. Logistik är enkelt att koordinera tack vare järnväg, motorväg och flygtrafik på nära avstånd. 

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Vem får kalla sig auktoriserad revisor?

En förutsättning för att man ska kunna vara auktoriserad revisor i Eskilstuna är att man uppfyller kraven på utbildning och att man också har jobbat som revisor under en tid. Utbildningen måste uppgå till minst 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier, inom relevanta områden. Revisorsinspektionen kräver också att den praktiska erfarenheten ska vara åtminstone tre år.

En person blir inte auktoriserad per automatik när kraven är uppfyllda. För att få en auktorisation måste man avlägga en revisorsexamen. Auktoriserad blir man om man avlägger examen med godkänt resultat.

Skapa förtroende för företaget med en revisor i Eskilstuna

En revisor får inte vara en person som har ett eget intresse i företaget. Det kan alltså inte vara en av styrelsemedlemmarna eller någon som äger aktier i företaget. Det här är på grund av att en revision är något som ska vara objektivt. Det arbete en revisor i Eskilstuna gör är att granska ett företag, både vad gäller styrelsens förvaltning och den ekonomiska förvaltningen. Revisionen är alltså en oberoende bedömning och kontroll av hur det ser ut och går till i företaget. 

Att inge ett förtroende är väldigt relevant för alla företag. Alla som kommer i kontakt med företaget, oberoende av om det är kunder, banker eller anställda ska känna sig säkra på att finanserna sköts på ett riktigt sätt. När ett företag har en revisor finns det någon som ger den kredibiliteten till företaget. Alla vet att företaget granskas av någon som är utomstående, vars enda uppgift är att kritiskt gå igenom all dokumentation som finns och all hantering av verksamhet och kapital. 

Ett företag som har en revisor i Eskilstuna har exempelvis större chans att bli beviljad en kredit från en bank ifall det finns ett behov av det, förutsatt att revisionsberättelsen är positiv. Detta eftersom det inger en trygghet för bankerna om att företaget faktiskt kommer kunna betala tillbaka det beviljade lånet.