Revisor Landskrona – de 10 bästa 2023

Här hos oss på Revisorportalen kan alla företag hitta en revisor i Landskrona. Vi kommer både ge förslag på revisorer och erbjuda er möjligheten att skicka in en offertförfrågan direkt här på hemsidan. En förfrågan via oss är inte bindande och även fast det är vi som ser till att du får offerter från revisorer så är det i slutändan företaget och revisorn som diskuterar uppdraget och ingår ett avtal med varandra. 

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Baker Tilly Saxos Kb

Baker Tilly Saxos KB erbjuder ett flertalet tjänster inom företagande. Kunder som vänder sig till byrån är både enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag. Revisionsbyrån är lokalt ägd men tillhör ett större nätverk med tillgång till internationella kontakter. Därför kan de också skräddarsy lösningar.

  • Grundades 1981
  • 13 anställda
  • Nygatan 9, 261 31 Landskrona
Bildet

Mazars AB

Mazars AB består av ett enat team som har vissa grundläggande principer de arbetar efter. Bolaget vill kunna bygga en stabil ekonomisk grund för andra, erbjuda stabilitet och flexibilitet. Alla de tjänster ett företag behöver inom ekonomi finns hos Mazars.

  • Grundades 1991
  • 1 anställda
  • Lilla Strandgatan 19, 261 22 Landskrona
Bildet

Revikonsult Revisionsbyrå AB

De flesta kunderna hos Revikonsult Revisionsbyrå AB är små och medelstora bolag, men byrån bistår även större företag och organisationer. Företaget hör till PKF International och SVEREV. Utgångspunkten i arbetet är att jobba med entusiasm, tydliga målbilder och utveckling.

  • Grundades 1990
  • 11 anställda
  • Landskronavägen 25, 252 32 Helsingborg

Saker en revisor i Landskrona kan hjälpa med

En revisor i Landskrona hjälper ett företag med många olika saker. I revisionen ingår flera konkreta uppgifter, men det går även att dra nytta av revisorn på andra sätt. 

Revisionsberättelse

En revisor kommer granska årsredovisningen. Den granskningen går ut på att hen kontrollerar så att allting är gjort på ett riktigt sätt. Om det skulle finnas felaktigheter kommer revisorn peka ut dem åt företaget. Det som kontrolleras är bland annat att årsredovisningen följer de lagar som finns. I revisionsberättelsen yttrar sig revisorn också om ifall hen anser att man kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Om det gäller ett aktiebolag är det sedan årsstämman som tar beslut om ifall styrelsen kan få ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen kommer revisorn också skriva vilken åsikt hen har gällande styrelsens förslag till hur en eventuell vinst eller förlust ska hanteras. Det är inte revisorn som beslutar om det, utan det är aktieägarna. Beslutet tas på årsstämman.

Ge råd om rutiner

En auktoriserad revisor har stor kunskap om ekonomisk hantering och kan därför ge förslag till företaget om rutiner som kan förbättras för att det ska vara ekonomiskt ändamålsenligt. Det kan handla om så pass små saker som hur bokföringen upprättas, men det kan också vara stora saker gällande inkomster och utgifter i företaget. Att lyssna till de råd en revisor ger är mycket klokt eftersom en sådan person besitter en kompetens inom det ekonomiska området. 

Rådgivning i ekonomiska frågor

Om företaget har specifika frågor gällande deras ekonomi eller kapital är det revisorn man ska vända sig till. En revisor i Landskrona kan tack vare sin unika inblick i företaget komma med råd om vad som är det smartaste beslutet att ta. Revisorn kan inte ta belsut själv, utan det är fortfarande styrelsen som gör det. Däremot kan företaget ha nytta av att använda revisorns kompetens för att få mer att stå på inför ekonomiska beslut. 

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Vem får vara revisor?

Är det så att företaget måste ha en revisor enligt lagen kan inte vem som helst vara revisor. Det måste först och främst vara en auktoriserad revisor. En sådan är någon som både har erfarenhet, utbildning och som dessutom har klarat Revisorsinspektionens prov.

För det andra måste det vara en person som inte har några kopplingar till företaget. Anledningen till det kravet är att en revisor ska vara oberoende i sin granskning. Om en revisor skulle ha egna intressen av att företaget ska gå med vinst så är den personen inte längre oberoende. I praktiken betyder det här att en styrelseledamot eller en närstående till ägarna inte får verka som revisor. Det gäller även fast den personen skulle vara auktoriserad för dylika arbetsuppgifter. Det måste således vara en person som är helt utomstående.

Ofta är det just här det blir knepigt för företag. Många företagare har kompetenta personer i sin närhet men om de på minsta lilla sätt har någon anknytning till företaget får de inte vara revisorer. Det är därför vi finns till – för att alla företag som behöver en revisor i Landskrona ska kunna hitta en utan att det känns invecklat eller svårt. Välkommen att ta hjälp av oss på Revisorportalen!