Revisor Åkersberga – de 10 bästa 2024

När du ska hitta en revisor i Åkersberga kan du använda dig av oss på Revisorportalen. Här går det att skicka in en förfrågan som kommer vidarebefordras till flera revisorer. De som är nyfikna på ditt företag tar kontakt med dig så att ni kan diskutera revisionsuppdraget sinsemellan. Genom att använda vår tjänst kan du som har ett företag hitta rätt revisor i Åkersberga. Med rätt revisor menar vi en som har de kompetenser du önskar och som dessutom debiterar ett skäligt pris för sitt arbete.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Ekonomihuset, revisions- & redovisningsbyrå

På Ekonomihuset bedriver man både redovisnings- och revisionsverksamhet under ett och samma tak, något som också ger byrån sin främsta styrka. På företaget finns en bred kompetens och en lång sammanlagd erfarenhet som alla klienter har glädje av.

 • Grundades 2007
 • 13 anställda
 • Tunavägen 32, 184 52 Österskär
Bildet

Sasa Rindow AB

På Sasa Rinwod AB kan företag både få hjälp med redovisning och revision. En stor styrka är att bolaget drivs av en person som både kan internationella och nationella affärer. Det här är rätt byrå för företag som inte vill vara en i mängden utan få en extraordinär service.

 • Grundades 1987
 • 1 anställda
 • Backvägen 1, 184 42 Åkersberga
Bildet

Retora Revision & Rådgivning AB

Att sträva efter långsiktiga relationer är viktigt för Retora Revision & Rådgivning AB, eftersom man vet att god kunskap om klienterna kommer ge ett större värde. Bolaget har bred kunskap inom olika områden och också ett stort nätverk av andra företag som kan hjälpa klienterna växa.

 • Grundades 2003
 • 2 anställda
 • Norra Catalinagränd 23, 183 68 Täby
Bildet

Robrandts Revisionsbyrå AB

För Robrandts Revisionsbyrå AB är det en självklarhet att revisionen ska ge en positiv effekt på kundernas företagande. Det här är en mindre byrå som värdesätter det personliga engagemanget och att anpassa arbetet efter klienternas förutsättningar.

 • Grundades 1994
 • 1 anställda
 • Eriksövägen 4, 185 34 Vaxholm
Bildet

JF Revision AB

JF Revision AB är inte bara en byrå som gör en fullgod revision. Företag kan vända sig till byrån för att få hjälp med det mesta som rör ekonomi, bland annat går det att få skatterådgivning, stöd vid upprättande av bokslut samt årsdeklarationer och bokföring.

 • Grundades 1995
 • 1 anställda
 • Propellervägen 4B, 183 62 Täby

Välj en auktoriserad revisor i Åkersberga

De företag som enligt lagen är skyldiga att göra en revision måste välja någon som är auktoriserad revisor för uppdraget. En auktoriserad revisor är att se som en kvalitetsstämpel både för företaget och gentemot utomstående parter. Vad innebär det då egentligen att vara auktoriserad revisor? En revisor som har blivit beviljad auktorisation har genomgått ett prov och blivit godkänd. Personen har också studerat på en relevant utbildning som uppgått åtminstone till motsvarande tre års heltidsstudier. Revisorn har också praktisk erfarenhet av att göra revision.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Att ha ett företag i Åkersberga

Åkersberga som ligger i Österåkers kommun är en bra plats för de som vill driva ett företag. Här finns ett naturligt lugn som ger inspiration, men den geografiska placeringen gör samtidigt att det är väldigt lätt att nå ut till andra. Från Åkersberga tar det mindre än en timme in till Stockholm, och det går även snabbt att åka till Uppsala. Inflyttningstakten till Åkersberga är snabb, varje år blir det fler och fler som väljer att bosätta sig på orten. 

Om man ser till kommunen som helhet startas runt 400 företag här varje år. Handels- och tjänstesektorn är de mest dominerande branscherna. Kommunen erbjuder rådgivning till de som står i startgroparna med sitt företag och kan också informera om vilka EU-stöd företag kan ansöka om. De hjälper också till med att förmedla kontakter till andra företag och personer, och kan bistå företag som letar efter nya lokaler eller behöver köpa markområden. 

Nyttan med en revisor i Åkersberga 

Förutom att ni med en auktoriserad revisor i Åkersberga får en revision utförd kan den person ni ger uppdraget till tillföra många andra saker till verksamheten. Nyttan med att ha en revisor ligger i att välja rätt person för uppdraget. En bra revisor är någon som kan ge rådgivning gällande ekonomin på löpande basis under räkenskapsåret. Revisorn har en unik insyn i företagets verksamhet och ekonomi och därför är det lätt att använda revisorn som ett bollplank i ekonomiska frågor. 

Vem får ta del av revisionsberättelsen?

En revisor har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får berätta några saker om företaget som kan vara skadliga för verksamheten. Men, revisionsberättelsen är något som kommer delges till alla som har ägarandelar i bolaget. I revisionsberättelsen yttrar sig revisorn om ifall årsredovisningen ger en rättvis bild av ekonomin. Revisorn kommer också uttala sig om ifall hen anser att VD:n och styrelsen kan bli beviljade ansvarsfrihet för det gångna året. 

Hur mycket kostar en revisor i Åkersberga?

En revisor ska ses som en investering i företagets framtid och professionalitet. Även fast det är en investering vet vi att företagare förstås vill hitta en revisor i Åkersberga som erbjuder sig att ta sig an uppdraget till ett rättvist pris. För att få en revisor som debiterar ett arvode ni uppfattar som skäligt ska ni jämföra flera erbjudanden med varandra innan ni bestämmer vem ni vill ge uppdraget åt. Det är smidigt att använda vår tjänst för det här ändamålet eftersom ni får erbjudanden från flera håll även fast ni bara gör en enda ansökan. Ni är inte bundna till att välja någon av de revisorer ni får kontakt med ifall samarbetet inte känns ultimat.