Revisor Uppsala – de 10 bästa 2024

Att hitta en revisor i Uppsala som kan underlätta för företaget efter årsredovisningen är en enkel match med vår hjälp. Begär offerter från några av de bästa revisorerna på orten direkt här på hemsidan. Att begära ett kostnadsförslag är gratis och innebär inte att företaget är tvunget att anlita någon av de parter som återkommer till er.

Här nedanför presenterar vi några av de revisorer i Uppsala som har fått allra bäst betyg av sina kunder. Det finns flera revisorer att välja mellan, och vi gör det lätt att hitta rätt.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Revisorshuset i Uppsala AB

För att en revision ska ge så mycket mervärde som möjligt behöver den göras av experter inom området. Det är precis det som Revisorshuset i Uppsala AB kan erbjuda. Genom sina tjänster kan de erbjuda dig som företagare en större insyn i verksamhetens ekonomi och bidra till mer långsiktigt hållbara lösningar.

 • Grundades 1944
 • 5 anställda
 • Marknadsgatan 5 N, 754 45 Uppsala
Bildet

Revisorshuset I Uppsala Ab

För Revisorshuset i Uppsala AB är det viktigt att vara lyhörda inför sina kunder. Det gör man bland annat genom att erbjuda rådgivning i samband med revision, men också genom att garantera en tillgänglighet och hög grad av service. Alla tjänster anpassas efter de specifika behov du som kund har för att du ska få ut så mycket som möjligt av arbetet som görs.

 • Grundades 1944
 • 5 anställda
 • Marknadsgatan 5 N, 754 45 Uppsala
Bildet

Företagarnas Revisionsbyrå i Uppsala AB

Att hjälpa företag att utvecklas vad gäller sin ekonomiska hantering är ett av de mål Företagarnas Revisionsbyrå i Uppsala AB har med sina tjänster. De som arbetar på byrån är kompetenta och har erfarenhet av olika områden inom företagslivet, vilket innebär att de kan erbjuda revisionstjänster till alla slags företag.

 • Grundades 2001
 • 12 anställda
 • Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala
Bildet

PwC

PwC finns till för att du som företagare med hjälp av deras revision ska bli mer förtroendeingivande gentemot andra parter. Det stora antalet medarbetare gör att det alltid finns en revisor till hands när denne behövs, vilket går hand i hand med att PwC vill verka som proaktiva rådgivare.

 • Grundades 1984
 • Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala
Bildet

Universal Ekonomi - Revisor & Bokföringsfirma

Hos Unversal Ekonomi är det alltid kunden som står i det första rummet. De behov du som kund har är de som företaget vill kunna fylla. Du kan anlita företaget för revision, men också få rådgivning gällande din affärsverksamhet i största allmänhet när du är kund hos företaget.

 • Grundades 2017
 • 3 anställda
 • Ekeby bruk 2 N, 752 63 Uppsala
Bildet

KPMG Uppsala

KPMG Uppsala tillhör KPMG som finns i hela Sverige. På det här företaget arbetar man med revision utifrån ett antal olika mål. De är till exempel att företaget ständigt strävar efter att lära sig nya saker för att kunna effektivisera arbetet, och att de drar nytta av varandras styrkor. Bland företagets kunder finns allt från små till medelstora företag, ideella organisationer och offentlig verksamhet.

 • Grundades 1944
 • Svartbäcksgatan 10, 1 tr, 753 20 Uppsala
Bildet

BoRevision i Sverige AB

BoRevision i Sverige AB är ett bolag som riktar in sig på revision för bostadsrättsföreningar. Att de valt att specialisera sig på just det är för att kunna skapa en tryggare värld för alla bostadsrättsföreningar. Med en revision utförd av BoRevision i Sverige AB blir det tryggare för kunderna, och allt arbete sker dessutom i princip helt digitalt vilket gör kommunikationen enklare.

 • Grundades 1994
 • 37 anställda
 • Bangårdsgatan 13
Bildet

Dinrev AB

Att kunna vara en samarbetspartner som hjälper ett företag att utvecklas och bli ännu bättre är en sak som Dinrev AB vill göra för sina kunder. Kompetensutveckling och kvalitet är två av de ledord som genomsyrar allt arbete byrån gör när det kommer till revision.

 • Grundades 2009
 • 2 anställda
 • S:t Olofsgatan 33 C, 753 30 Uppsala
Bildet

AVL Revision AB

Medelstora och mindre företag i Uppsala kan med fördel vända sig till AVL Revision AB för att få kontakt med en auktoriserad revisor. Det gemensamma för alla som arbetar här är att de verkligen trivs med siona jobb. Det i sig gör att deras tjänster blir givande för kunderna eftersom revisorerna är engagerade i sina kunders verksamhet i både stort och smått.

 • Grundades 2002
 • 1 anställda
 • Kungsgatan 30 C, 753 21 Uppsala
Bildet

Feiff Audit & Accounting

Feiff Audit & Accounting är ett familjeägt företag som både finns i Uppsala och Åre. Den revision de erbjuder ska inge trygghet till dig som är företagare samtidigt som den ska vara värdegivande genom att den inger en seriositet till eventuella kunder och kreditgivare. En revision utförd av den här byrån innebär dessutom att den löpande bokföringen kommer granskas löpande.

 • Grundades 2014
 • 4 anställda
 • Kungsängsvägen 19, 75323 Uppsala
Bildet

Wiklands Revisionsbyrå i Uppsala AB

På Wiklands Revisionsbyrå i Uppsala AB arbetar personal som tycker att revision är viktigt. Flera i personalen har arbetat länge tillsammans, vilket gör att byrån kan erbjuda en stor sammantagen kompetens till sina kunder. Målet för den här byrån är att du som har ett företag ska få en stor insikt i din egen verksamhet, och det gör man möjligt genom en välgjord revision.

 • Grundades 1943
 • 8 anställda
 • Storgatan 28 A, 753 31 Uppsala
Bildet

S-ekonomi

Förenklade processer för företagare är en av de saker S-ekonomi vill uppnå. Det gör de genom digital hantering, som dessutom bidrar till en säker lagring av dokument. Den här byrån finns till som stöttande partner för att alla företag ska kunna frodas, utvecklas och effektiviseras.

 • Grundades 2014
 • 7 anställda
 • Fyrislundsgatan 68, 754 50 Uppsala
Bildet

Grant Thornton

Ett välmående näringsliv är beroende av en bra revision, och det är därför Grant Thornton har den verksamhet och de tjänster de har. Här kan du kombinera affärsrådgivning och redovisning med revision för att kunna få alla ekonomiska tjänster på en och samma plats. Den revision Grant Thornton kan göra kommer ge ditt företag större trovärdighet gentemot såväl samarbetspartners som kunder.

 • Grundades 1989
 • S:t Persgatan 21a, 753 20 Uppsala

Vad är revision?

Revision betyder att företagets redovisning, det vill säga allt från bokföring till årsredovisning, blir granskad av någon som är oberoende. En revisor i Uppsala arbetar alltid oberoende eftersom det är en förutsättning för att revisionen ska göras korrekt och följa gällande bestämmelser. Förutom att ekonomin granskas kommer även ledningens förvaltning bli granskad av revisorn. 

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

En revisor har tystnadsplikt

Att låta någon som är utomstående ta del av företagets dokumentation vad gäller förvaltning och ekonomi kan vara utmanande för en del företagare. Här är det viktigt att påpeka att en revisor har tystnadsplikt. Den revisor i Uppsala ni anlitar får inte berätta något om era affärshändelser eller verksamhet om det kan vara till skada för företaget. 

Detta hör till arbetet med revision

En revisor i Uppsala har flera uppgifter. Först och främst ska arbetet med revisionen planeras. Det är det första revisorn gör tillsammans med företaget. När arbetet planeras går man bland annat igenom vad som ska ingå i revisorns uppgifter, hur kontakten ska se ut under året och hur information ska delges revisorn.

En revisor kan göra löpande granskning, även kallad för internkontroll. Det betyder att den revisor i Uppsala ni väljer kommer ha koll på era affärshändelser under året. Alla revisorer och företag arbetar inte så här, men det är en mycket god idé att göra så. Det blir lättare för revisorn att dra korrekta slutsatser i revisionsberättelsen, samtidigt som det kommer göra arbetet lättare för alla involverade parter. 

När bokslutet är upprättat kommer det göras en bokslutsgranskning. Den här stäms av mot transaktioner, underlag och övrig dokumentation. Och, när företaget är klar med sin årsredovisning ska den skickas till revisorn som kommer göra den slutgiltiga revisionen. Den resulterar i en revisionsberättelse. 

Får revisorn göra den löpande bokföringen?

Nej, den som är revisor i ett företag får inte göra den löpande bokföringen. Anledningen till det är att den viktiga variabeln att revisorn ska vara oberoende då försvinner. Revisorn ska granska bokföringen, men får inte upprätta den själv. Antingen kan företaget göra sin egen bokföring eller anlita bokföringshjälp för det ändamålet.

Vilka företag ska göra en revision?

Alla företag behöver inte ha en revisor och göra en revision. Det går däremot att frivilligt anmäla till Bolagsverket att man har en revisor även fast man inte har några lagstadgade krav på sig om att man måste ha det. 

De företag som måste ha en revisor är:

Finns det oklarheter kring om just ditt företag behöver en revisor kan du antingen läsa de villkor som Bolagsverket ställer upp, eller också kan du kontakta en revisor i Uppsala för att ta reda på det. En auktoriserad revisor vet vilka regler som gäller för företag i olika storlekar.