Revisor Alingsås – de 10 bästa 2023

Att driva ett eget företag innebär att man skapar sina egna arbetsmöjligheter. Det finns därför en stor frihet med att själv vara företagare. Samtidigt som det är roligt att ha ett företag innebär det också att man behöver leva upp till vissa regelverk. Det tillkommer en del administration för den som har ett företag och det är viktigt att den blir gjord rätt från första början. En bra revisor i Alingsås kan granska så att företagets bokföring och hantering fungerar på ett effektivt sätt. Revisorn kan också peka ut om det finns fel i bokföringen så att företaget kan åtgärda dem. Här kan du hitta tips på bra revisorer i Alingsås!

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Alingsås Revision AB

Alingsås Revision AB vill att det ska va nära till hands att få expertishjälp när företag behöver den. Eftersom man vet att alla företag behöver olika saker lägger man vikt vid att ha ett nära samarbete med klienterna för att kunna ge en skräddarsydd rådgivning.

  • Grundades 2004
  • 12 anställda
  • Stationsgatan 10, 441 30 Alingsås
Bildet

Guide Revision AB

Värdeskapande rådgivning är en av de saker som Guide Revision AB fokuserar på tillsammans med sina företagskunder. Byrån vill vara ett bollplank med kreativa lösningsförslag i alla ekonomiska frågor, oavsett om det rör revision, skatter eller redovisning.

  • Grundades 2003
  • Göteborgsvägen 11, 441 43 Alingsås

Få ett bra pris för en revisor i Alingsås

Det ska inte bara vara enkelt för företag att hitta en revisor i Alingsås. Det ska också vara möjligt att hitta rätt person till rätt pris. Här hos oss på Revisorportalen kan du som har ett företag och som behöver en revisor skicka in ett meddelande om du är intresserad av att få kostnadserbjudanden. I din ansökan vill vi att du beskriver vad det är du behöver hjälp med och om det finns några speciella önskemål. Vi kommer sedan förmedla dina uppgifter vidare till auktoriserade revisorer i Alingsås. Revisorerna som tycker att ert företag är spännande att arbeta med kontaktar er för att diskutera ett uppdrag. 

Genom att ni får erbjudanden från flera revisorer kommer ni kunna jämföra priser för revisorernas tjänster. Det gör att ni kan välja den som passar er budget bäst. Ni betalar naturligtvis inte ett enda öre för att skicka in en förfrågan.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Uppdraget för en revisor i Alingsås

En revisor i Alingsås gör en revision och i den ingår flera uppgifter. Revisorn ska verka som en oberoende granskare av bokföringen, bokslutet och årsredovisningen. När årsredovisningen granskas kommer revisorn kontrollera så att den är riktig och följer de regler som finns för redovisning. Granskningen resulterar i en revisionsberättelse som skickas till styrelsen och till alla aktieägare. 

Förutom revisionsberättelsen och revision av årsredovisningen kan en revisor komma med ekonomiska råd under uppdragstiden. Det går också att låta revisorn göra löpande kontroller av bokföringen. Om en revisor gör det kommer eventuella brister snabbt uppdagas och kunna åtgärdas. 

Måste vi ha en auktoriserad revisor?

Alla företag behöver inte ha en auktoriserad revisor. De som är skyldiga att göra en revision måste ha en auktoriserad revisor medan företag som inte har revisionsplikt kan ha en revisor som inte är auktoriserad. Företag som är skyldiga att göra en revision är sådana som räknas som större. Det finns vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att revisionsplikten ska träda i kraft. Ett nystartat företag behöver inte ha en auktoriserad revisor under de två första verksamhetsåren eftersom kriterierna ska vara uppfyllda två år i rad för att en revisionsplikt ska inträda. 

Vi behöver hjälp med bokföringen, kan en revisor göra den?

Nej, en revisor får inte göra den löpande bokföringen i ett företag. Det måste vara någon annan som gör det. Revisorn får granska bokföringen men inte upprätta den. 

Hur länge pågår ett revisionsuppdrag?

Det vanligaste är att ett revisionsuppdrag pågår ett räkenskapsår. Företagets stadgar kan göra gällande att ett uppdrag ska pågå en viss tid och då är det de reglerna som gäller när bolaget ska välja revisor i Alingsås. Det kan finnas fördelar med att ha samma revisor flera räkenskapsår på raken eftersom det ger ett mer långsiktigt samarbete och revisorn lär känna företagets verksamhet på ett mer ingående sätt. En och samma revisor får inte inneha uppdraget under en längre tidsperiod än fyra år på raken. Efter att en revisor verkat i fyra år behöver man byta.