Revisor Borås – de 10 bästa 2024

Här kan du begära offert från en revisor i Borås! Det kostar ingenting alls att skicka in ett meddelande till oss för att få erbjudanden från revisorer. Att välja revisor i Borås innebär att företaget har väldigt många olika valmöjligheter. För att förhoppningsvis kunna göra beslutet lite enklare kan du läsa mer om några av de revisorer som finns på den här sidan. Vill du begära ett kostnadsförslag gör du det på några få minuter, och sedan kommer du få erbjudanden som du kan gå igenom i lugn och ro. 

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

BDO Borås

BDO i Borås har engagerade medarbetare inom revision, rådgivning och outsorcing av redovisning samt löner. Att skapa långsiktiga samarbeten för att på det sättet kunna bidra till att deras kunder får rätt förutsättningar för framtiden är en av de saker som värderas högt av bolaget.

 • Grundades 2013
 • Katrinedalsgatan 7C, 504 51 Borås
Bildet

KPMG Borås

Har du som företag tankar eller frågor om saker som rör den ekonomiska förvaltningen finns KPMG alltid till för dig. Genom att hålla en nära kontakt hoppas de på att kunna hjälpa till att göra det lättare att ha ett företag, och genom deras revision får du en bra insyn i företagets ekonomi.

 • Grundades 1944
 • Allégatan 71, 503 37 Borås
Bildet

Lots Ekonomi

Att ha nöjda kunder som upplever att revisionen blir enkel är ett av huvudmålen för Lots Ekonomi. Här arbetar man utifrån att revisionen ska hjälpa dig utveckla ditt företag och kunna ta verksamheten till nästa nivå, oavsett vilka mål du har.

 • Grundades 1960
 • 69 anställda
 • Sandgärdsgatan 16, 503 34 Borås
Bildet

Revisionsgruppen i Borås AB

Revisionsgruppen i Borås AB har många uppdrag både som extern- och internrevisorer. Bolaget har också revisorer som är licensierade för finansiella företag. Utöver att de gör uppdrag inom revision kan de även åta sig bokföringsuppdrag.

 • Grundades 1991
 • 12 anställda
 • Nils Jakobsonsgatan 5D, 503 37 Borås
Bildet

K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå AB

Företagare som vill ha en personlig revisor kan få en sådan hos K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå AB. Den här revisionsbyrån har fokuserat länge på mindre och medelstora företag. Utöver att det finns auktoriserade revisorer på bolaget har de också kontakt med flera redovisningsbyråer och ekonomikonsulter.

 • Grundades 1991
 • 2 anställda
 • Åsboholmsgatan 21, 504 51 Borås
Bildet

KP Revision AB

KP Revision arbetar främst med små och medelstora företag i Borås med omnejd. Många av de kunder företaget har i dag har de haft under en lång period, vilket vittnar om ett bra långsiktigt arbete och en god kommunikation som gynnar de företag som anlitar KP Revision.

 • Grundades 2001
 • 8 anställda
 • Katrinedalsgatan 3, 504 51 Borås
Bildet

Aronsson & Co Revisionsbyrå AB

Aronsson & Co Revisionsbyrå AB är en mindre byrå som bistår med allt som rör revision. Det här är ett bolag som gärna hjälper till med allt som rör skattefrågor och rådgivning gällande ekonomin. På företaget finns också expertis som kan vara till nytta för dig som exempelvis önskar göra en ekonomisk analys eller omstruktureringar.

 • 3 anställda
 • 504 51 Borås
Bildet

Sparven Fem

Sparven Fem består av fem fristående företag som hjälper till med redovisning och revision. Styrkan med att vända sig till Sparven Fem är just den sammanlagda kompetensen som finns på de fem företagen och att det är enkelt att kombinera olika tjänster med varandra därför.

 • Grundades 2018
 • 5 anställda
 • Övre Kvarngatan 30, 504 53 Borås

Att välja revisor i Borås

Att välja en revisor i Borås kan du göra utifrån flera faktorer. En del företag väljer att ta en revisor som är så billig som möjligt, medan andra värdesätter att revisorn som ska arbeta för företaget har en lång erfarenhet av att arbeta med liknande bolag och som därför kan branschen. Det finns ett par saker att fundera över när du väljer en revisor. 

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

1. Hur länge vill du arbeta med den revisor du väljer?

Vanligen väljer man en revisor med en uppdragstid på ett år, men bolagets stadgar kan göra gällande att revisorn ska ha en annan uppdragstid. Ett aktiebolag får inte ha samma revisor längre än som maximalt 4 år i sträck.

Börja med att utgå från hur länge företaget önskar ha samma revisor. Det är bra att tydliggöra det när du samtalar med möjliga revisorer i Borås eftersom både de och du då vet ifall era förutsättningar går ihop. 

2. Behöver revisorn finnas på plats i Borås?

En del revisorer arbetar uteslutande på distans. För företag innebär det att det kan vara möjligt att hitta någon med specialistkompetens, utan att man är bunden till den specifika orten. Men, många företag föredrar ändå att revisorn finns lokalt. Då kan denne delta på styrelsemöten om det är nödvändigt eller begärligt och dialogen sker ansikte mot ansikte istället för via internet eller telefon. 

3. Ska revisorn vara auktoriserad?

Företag med revisionsplikt måste ha auktoriserade revisorer. Handlar det om en enskild firma eller exempelvis en mindre bostadsrättsförening behöver det inte vara en auktoriserad revisor som används. Det är alltså inget krav på auktorisation för vissa bolagsformer. 

Även fast det egentligen inte är nödvändigt med en auktorisation lönar det sig att överväga att välja en auktoriserad revisor i Borås för de flesta företag. Anledningen till det är väldigt enkel. En auktoriserad revisor har en bredare kompetens och en längre erfarenhet än någon som inte har en auktorisation. Företaget får alltså ut betydligt mycker mer kunskap genom att välja en auktoriserad revisor i Borås. 

Vanliga frågor om att välja revisor i Borås

Det finns ett par frågor som vi ofta får gällande valet av revisor i Borås. Här har vi svarat på några av de allra vanligaste.

Vad kostar en revisor?

Priset för en revisor kan variera. För att få bästa möjliga erbjudande, det vill säga en bra kombination mellan kostnad och tjänster, rekommenderar vi att du begär att få offerter från flera revisorer. 

Måste jag anlita någon av revisorerna som hör av sig?

Självklart inte. Du är fri att välja själv om du vill anlita någon av de revisorer i Borås som du får ett erbjudande av. En förfrågan är alltså inte bindande. 

Hur vet jag om mitt företag har revisionsplikt?

Du tar reda på om företaget har revisionsplikt genom att titta på företagsform och hur de två senaste räkenskapsåren sett ut. Det som gäller för aktiebolag är att man ska ha haft ett visst antal anställda, en viss balansomslutning och nettoomsättning för att det ska finnas krav på en revisor. Företag kan också välja att ha en revisor även fast de inte är revisionspliktiga.