Revisor Kalmar – de 10 bästa 2024

Här kan du hitta tips på en revisor i Kalmar när ditt företag behöver göra en revision. Att säga vilken revisor eller revisionsbyrå i Kalmar som är den allra bästa är egentligen omöjligt. Allting handlar om vad ditt företag har som önskemål och vad ni vill ha ut av er revisor. En sak kan vi ändå vara överens om, och det är att en revisor inte bara är något tråkigt som kostar. En revisor kan faktiskt hjälpa företaget att komma vidare med verksamheten och göra så att kapitaltillväxten ökar snabbare.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

BDO Kalmar

BDO är en affärspartner som har många nöjda kunder över hela Sverige. BDO i Kalmar arbetar för att skapa långvariga relationer eftersom det är sådana som faktiskt gör att ett företag kan frodas och utvecklas. Oberoende av om ni behöver revision eller råd i skattefrågor finns bolaget tillgängligt.

 • Grundades 2013
 • Barlastplan 2, 392 31 Kalmar
Bildet

Deloitte Kalmar

Deloitte i Kalmar är en av de ledande aktörerna på marknaden. Här räds man inga utmaningar utan ser dem istället som möjligheter, möjligheter som revisorerna kan hjälpa till att lösa genom att granska förvaltningen och komma med kloka råd.

 • Grundades 1973
 • 7 anställda
 • Norra Långgatan 30, 392 32 Kalmar
Bildet

KPMG Kalmar

KPMG Kalmar är byrån som arbetar för att företagare ska få en större förståelse för den situation bolaget finns i för tilfället. Oberoende av om de anlitas för revision, rådgivning eller något annat är målet att skapa gynnsamma premisser för framtiden.

 • Grundades 1944
 • Bredbandet 1, 392 30 Kalmar
Bildet

Haeggman Revision AB

På centralt belägna kontor hittar du Haeggman Revision AB. Det här är en mindre byrå med ett enormt engagemang och en vilja att verkligen underlätta för företag genom att erbjuda tjänster inom redovisning, rådgivning och revision.

 • Grundades 2013
 • 3 anställda
 • Kaggensgatan 21, 392 32 Kalmar
Bildet

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB

Att avlasta kunder och ta ansvar för allt det där som kan upplevas svårt och krångligt för företagare är det som Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB gör. Med de tjänster de erbjuder vill de att kunderna ska kunna lägga allt fokus på sina idéer och verksamheten, utan att oroa sig över administrationen.

 • 18 anställda
 • Södra Långgatan 5, 392 32 Kalmar
Bildet

Revidera i Kalmar län

Små och medelstora företag kan få ekonomisk rådgivning, redovisning och revision hos Revidera i Kalmar län. Under ett och samma tak finns alla de kompetenser en företagare kan behöva för att kunna vidareutveckla sin verksamhet och få en korrekt ekonomisk administration gjord.

 • Grundades 1998
 • 3 anställda
 • Norrgårdsgatan 1A, 392 37 Kalmar

Fördelar med att använda en revisor i Kalmar

Faktum är att det egentligen är totalt omöjligt att lista alla fördelar med att anlita en revisor i Kalmar. Med en bra revisor kommer företaget ha en trygghet i att alla räkenskaper och bokföring är i sin ordning. Som om inte det vore nog kommer en bra revisor dessutom kunna ge förslag på åtgärder som ger mer kapital åt företaget.

En revisor i Kalmar kan göra många saker för ert företag.

 • Kontroll av bokföring
  Det här betyder att revisorn går igenom er bokföring löpande under året. Det är alltså inte revisorn som upprättar bokföringen, men det är hen som granskar så att den ser korrekt ut. Ni kan komma överens med revisorn om hur ofta ni ska skicka över bokföringen. Månadsvis brukar vara ett väl fungerande alternativ. 
 • Revisionsberättelse
  När ett räkenskapsår är slut och ni har gjort företagets årsredovisning ska ni skicka den till er revisor i Kalmar. Revisorn kommer då gå igenom hela årsredovisningen och granska den. De slutsatser som hen kommer fram till sammanfattas i en revisionsberättelse. 
 • Rådgivning kring kapitalanvändning
  I och med att en revisor granskar företagets ekonomi kommer hen kunna lägga märke till om det är så att det finns områden som kan förbättras. Skulle revisorn se att det exempelvis avsätts onödigt mycket pengar på någonting kan hen påpeka det till styrelsen som i sin tur kan se över ifall det finns saker att göra åt det, så att företaget får mer nytta av sina tillgångar.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Vad är ett bra pris för en revisor i Kalmar?

Alla revisorer tar olika mycket betalt för sitt arbete. Att säga vad som är ett bra pris beror på vad som ska ingå i uppdraget en revisor ska göra. Ju mer omfattande uppdraget är, desto mer kostar det förstås. Eftersom uppdragets omfattning är avgörande för prislappen så går det inte riktigt att ge några konkreta svar på vad som är ett bra pris för en revisor i Kalmar. Vår rekommendation är att du jämför erbjudanden från flera revisionsbolag och revisorer för att få en uppfattning om vad det kommer kosta. 

Kan en revisor göra bokföring?

Ett företag ska alltid bokföra sina affärshändelser. Bokföringen är ingenting som en revisor kan göra, utan till det kan man använda en redovisningskonsult. En revisor måste vara oberoende och om hen skulle göra bokföringen räknas hen inte längre som oberoende. Därför får en revisor inte göra ett företags löpande bokföring utan endast granska den.

Hur är näringslivet i Kalmar?

Kalmar län är i en ständig utveckling tack vare drivna entreprenörer och företagare. Region Kalmar delar ut stöd till mindre och medelstora företag vid behov, i ett syfte att stärka näringslivet ytterligare. Skärgårdsföretag kan dessutom få ett särskilt investeringsstöd. 

Regionen är mån om att vidta sådana stödåtgärder som är gynnsamma för att Kalmars företagare ska lyckas så bra som möjligt, och därmed skapa förutsättningar för att utveckla orten. Därför erbjuder de också innovationsfinansiering till företag som står i början av en process med att utveckla en ny produkt men som kanske inte har tillräckligt mycket kapital.