Revisor Skövde – de 10 bästa 2023

va ett företag tar mycket tid i anspråk. Som företagare är man hela tiden sitt eget varumärke, sin egen chef och den drivande kraften. Att få ett företag att gå bra kräver mycket jobb. Förutom att man behöver lägga ner tid på att utveckla och utvärdera verksamheten tillkommer också en hel del administrativt arbete. Bokföring ska göras, löner ska räknas ut och betalas, fakturor ska skapas och skickas. Det administrativa arbetet är ett nödvändigt ont. För att ett företag ska vara säkert på att allting blir gjort enligt regler och lagar så behöver man en bra revisor i Skövde.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

PwC

En oberoende revision ska ge dig som har ett företag en större förståelse för det du gör i verksamheten i din vardag. PwC kan erbjuda en digitaliserad och modern revision som ger företagare precis det som behövs för att företaget ska kunna utvecklas.

 • Grundades 1984
 • Trädgårdsgatan 15, 541 30 Skövde
Bildet

RevisorsCentrum i Skövde AB

Att arbeta med engagemang för de företag RevisorsCentrum i Skövde AB gör i sitt dagliga arbete. Personalen på byrån arbetar lyhört för att kunna leverera ett mervärde till kunden, och på byrån finns dessutom mångårig kompetens och erfarenhet av olika bolagsformer.

 • Grundades 2012
 • 18 anställda
 • Skolgatan 22, 541 31 Skövde
Bildet

KPMG Skövde

KPMG Skövde finns till för att stötta både mindre och större bolag som är i olika faser av sin utveckling. Auktoriserade revisorer kan göra en oberoende granskning av förvaltningen, och det går också att få kontakt med konsulter inom ekonomi och HR, skatterådgivning och finansiell rapportering.

 • Grundades 1944
 • Storgatan 20, 541 30 Skövde
Bildet

Lots Ekonomi AB

Revision och redovisning är väsentligt för företag, ochdet är Lots Ekonomi AB medvetna om. Att de som arbetar på byrån dessutom brinner för det de gör innebär att du som företagare inte själv behöver avsätta din energi på att göra det administrativa rörande ekonomin.

 • Grundades 1960
 • Rådhusgatan 7, 541 30 Skövde, Sweden

Kostnadsförslag för en revisor i Skövde

Nu har då fått läsa lite mer om några av de bästa revisorerna. Vill du få ett kostnadsförslag eller ett erbjudande från någon revisor i Skövde kan du skicka in en förfrågan via den här hemsidan. Vi på Revisorportalen känner till vilka som finns och vet också vem av dem som vill ha flera eller nya uppdrag. 

Du kan få en offert från en revisor i Skövde genom att fylla i formuläret här på sajten. Sedan kan du luta dig tillbaka och invänta att en eller flera revisorer kontaktar dig för att diskutera ett eventuellt uppdrag. Det är inte en bindande tjänst vi erbjuder utan du är fri att bestämma om du vill anlita en av revisorerna. Väljer du att göra det sker allt samarbete er emellan. Vi är alltså bara en plattform som ser till att revisorer i Skövde kan hitta nya uppdragsgivare, och att företag kan hitta en revisor.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

När krävs en revisor i Skövde?

Vissa företag måste alltid ha en revisor. Om du inte vet ifall ditt företag behöver det kan du läsa mer om när det är nödvändigt hos Bolagsverket. I korthet gäller att publika aktiebolag, aktiebolag som använder en särskild begränsning av vinstutdelning och finansiella företag alltid måste ha en auktoriserad revisor. 

För aktiebolag gäller att sådana som under de två senaste åren uppfyller två eller tre av dessa gränsvärden måste ha en revisor:

 • Över 3 anställda i medeltal
 • Balansomslutning på över 1,5 miljoner SEK
 • Nettoomsättning på över 3 miljoner SEK

Observera att det måste vara samma gränsvärden som uppfylls två år i rad. Har aktiebolaget exempelvis ett av åren över 3 anställda som medeltal och nettoomsättning på över 3 miljoner kronor, och därpå följande år mindre än 3 anställda i medeltal men då en balansomslutning på över 1,5 miljoner så behövs ingen revisor. 

Ett nystartat aktiebolag behöver inte ha en revisor under de två första åren även fast de ovanstående gränsvärdena är uppfyllda. Revisionsplikten startar alltså som tidigast två år efter att företaget börjat med sin verksamhet. 

En oberoende granskare

En revisor i Skövde verkar som en oberoende granskare. Med oberoende menas att revisorn inte har något eget vinstintresse av företaget. Därför kan man inte välja exempelvis en aktieägare eller en sambo eller partner till en styrelseledamot till revisor. 

Hela syftet med en revision är att förvaltningen ska granskas. Med förvaltning menar man både hur företaget hanterar sin ekonomi och hur företaget sköts. Revisorn har dessutom till uppgift att sammanfatta det hen kommer fram till och vilka slutsatser hen drar om förvaltningen i en revisionsberättelse. 

Alla företag som enligt lagen måste ha en revisor ska skicka in revisionsberättelsen till Bolagsverket. Man skickar in den tillsammans med årsredovisningen. En revisor i Skövde skriver sin revisionsberättelse utifrån årsredovisningen, men också utifrån övrig information hen har fått till sig under ett räkenskapsår. 

Som företagare kan det vara betryggande att veta att en revisor är belagd med tystnadsplikt. Hen får inte yppa någonting till utomstående om verksamheten som skulle kunna vara skadligt för företaget. Det gäller även aktieägare. Det är endast under årsstämman som revisorn genom revisionsberättelsen delger aktieägare vad hen anser om förvaltningen.