Revisor Sundsvall – de 10 bästa 2024

Ska du hitta en revisor i Sundsvall kan du använda vår tjänst. Hela vår verksamhet går ut på att bygga kontakter, och skapa möjlighet för nya kontakter, mellan företag och auktoriserade revisorer i Sundsvall. Istället för att anlita någon av de stora nationella revisionsbyråerna kan du få mer personlig hjälp genom att välja en av de kandidater som du kan få offert från här. Antalet revisorer i Sundsvall är många till antalet och det gör att du som företagare kan hitta en som passar som handen i handsken för ditt företag. Här kan du läsa mer om några revisorer på orten som du kan få kontakt med genom oss. 

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Grant Thornton

Grant Thornton i Sundsvall erbjuder allt som företag behöver inom revision, rådgivning och redovisning. Revisionen som byrån gör är oberoende och kommer vara kvalitetssäkrande för företaget, och när det behövs finns det experter inom bland annat skatt och ekonomiservice.

 • Grundades 1989
 • Centralgatan 4, 852 32 Sundsvall
Bildet

PwC

En lokal redovisnings- och revisionsbyrå i Sundsvall som är omtyckt av många är PwC. Populariteten byrån har fått kommer sig mycket av deras enorma kompetens och stora nätverk som de kan använda sig av när det handlar om komplicerade ärenden.

 • Grundades 1984
 • 2 anställda
 • Universitetsallén 8, 851 02 Sundsvall
Bildet

Deloitte Sundsvall

Att hitta en revisionsbyrå som kan hjälpa till oavsett vilka utmaningar eller problem ett företag har är väldigt viktigt. Det är där Deloitte Sundsvall kommer in i bilden. Utöver deras egna tjänster ger de möjlighet till nätverkande med kreditgivare, andra företag och jurister.

 • Grundades 1986
 • 3 anställda
 • Bankgatan 13, 852 31 Sundsvall
Bildet

Redo & Vis Revision i Sundsvall AB

När en redovisning eller revision ska göras är det väldigt viktigt att den görs så effektivt som möjligt. Det här är en byrå där man kombinerar smarta redskap med kunskap för att kunna ge sina kunder så bra resultat och förutsättningar som det går att göra.

 • Johannedalsvägen 121, 856 34 Sundsvall
Bildet

Ess2 Redovisning & Revision Ab

Mindre och medelstora företag kan få ekonomisk rådgivning, revision och redovisning hos den här byrån. När byrån gör en revision är det med syfte att kvalitetssäkra kundernas ekonomi, och att samtidigt ge goda råd som kan komma till nytta inför framtiden.

 • Grundades 2014
 • 16 anställda
 • Landsvägsallén 4, 852 29 Sundsvall
Bildet

Revideco AB

Minskade bekymmer och en ökad lönsamhet är det som Revideco AB vill kunna ge sina kunder i och med sina tjänster. Här kan du få hjälp med revision, redovisning eller också bara tips om hur du och ditt företag kan hantera fakturor på ett mer effektivt sätt.

 • Grundades 1985
 • 2 anställda
 • Klökanvägen 8, 863 41 Sundsvall

Engagerad revision i Sundsvall för växande företag

Är ditt företag i en expanderande fas är det extra viktigt att er revisor har tid och engagemang att hjälpa er förvalta kapitalet på ett ändamålsenligt vis. Anlitar ditt företag en stor revisionsbyrå medan ert företag inte redan är så stort finns det en risk för att ni kommer känna er bortglömda och åsidosatta, kort och gott eftersom de större byråerna ofta arbetar med stora företag och koncerner som slukar en stor mängd tid. 

Det vi kan erbjuda är lokal kompetens och tillgänglighet. Med vår hjälp får du en engagerad revisor i Sundsvall som kan avsätta precis så mycket tid på ditt företag som du önskar. De revisorer du får kontakt med här värnar om att ha en rak och tydlig dialog, att fördjupa sig i företagets verksamhet och att verka för att ge er de bästa möjliga förutsättningarna. Att ta kontakt med sin revisor om man har en tanke eller fråga ska kännas enkelt, och det gör det om du anlitar en revisor i Sundsvall som är ansluten till oss.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Revisorer i Sundsvall som finns med under hela året

Att välja en lokal revisor som verkligen är nyfiken på företaget är endast bra för dig. En revisor i Sundsvall kommer följa företagets framgångar under hela året, från den första månaden på räkenskapsåret till den sista. Den lokala anknytningen som en revisor i Sundsvall kan bidra med inger dessutom trygghet och samhörighet. 

Den revisor i Sundsvall som ni väljer kan finnas med löpande under hela räkenskapsåret. Från det att ni gjort en planering av hur arbetet med revision ska se ut tills det att revisionsberättelsen är inlämnad till er i företaget. 

Under årets gång kan ni skicka er löpande bokföring till revisorn som kan granska den. Ett förslag är exempelvis att efter varje kalendermånad skicka över bokföringen till den revisor företaget har. Det här kommer ge er revisor en större inblick i hur företaget förvaltas och i hur ekonomin ser ut. Skulle det vara så att revisorn märker att det finns saker som inte stämmer eller som verkar konstiga kan hen höra av sig direkt så att ni genast kan se över bokföringen och transaktioner. Det kommer göra allting så mycket enklare än om ni får veta först i slutet av räkenskapsåret att någonting har blivit fel.

Auktoriserad revisor i Sundsvall

Vi samarbetar med auktoriserade revisorer i Sundsvall. Auktorisationen innebär att de har laglig rätt att göra en revision åt företag som är revisionspliktiga. Auktoriserade revisorer har erfarenhet av att verka inom området och vet därför också hur viktigt det kan vara att regelbundet ha möten med företagsledningen för att de ska få en så god insyn som möjligt. En sådan sak kommer också göra att du som driver företaget kommer få en bra relation till revisorn och kan känna dig trygg med att berätta om de utmaningar ni står inför i verksamheten till den person som ska göra er revision.