Revisor Trollhättan – de 10 bästa 2023

När man driver ett företag är det många saker att hålla koll på. En företagare arbetar sällan på samma sätt som en anställd vanligen gör, alltså 40 timmar i veckan på bestämda arbetstider. Utöver att den dagliga verksamheten ska drivas krävs det också stora mängder administrativt arbete. Till sådana saker hör exempelvis bokföring och budgetering. Bokföringen avslutas med en årsredovisning som i sin tur ska granskas av en revisor. Gör det lätt för dig och välj en bra revisor i Trollhättan så kommer din egna administrativa börda minska avsevärt. 

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning
Bildet

Hedmans Revisionsbyrå AB

Hedmans Revisionsbyrå är en fullservicebyrå som arbetar med allt från föreningar till aktiebolag och kommuner. Bolaget har en lång erfarenhet i branschen, och alla samarbeten som sker mellan byrån och kunder utformas mellan de inblandade parterna för att man ska nå lyckade resultat.

 • Grundades 1989
 • 3 anställda
 • Vassbottengatan 14, 462 38 Vänersborg
Bildet

PwC

PwC i Trollhättan hör till det globala nätverket PwC som finns i över 150 länder. De varierande branscherna som bolagets kunder verkar inom har gett byrån ovärderlig kompetens och kunskap om de utmaningar som företag och föreningar står inför.

 • Grundades 1984
 • 3 anställda
 • Kungsgatan 32, 461 30 Trollhättan
Bildet

Bengt Kjellbergs Revisionsbyrå AB

Företag som önskar hitta en personlig och lokal revisionsbyrå i Trollhättan har ett tryggt alternativ med Bent Kjellbergs Revisionsbyrå AB. Devisen här är att vara mer än endast en revisionsbyrå. Därför agerar man också som bollplank och rådgivare, samtidigt som man strävar efter långsiktiga samarbeten för en ökad trygghet.

 • Grundades 2001
 • 1 anställda
 • Österlånggatan 34, 461 30 Trollhättan
Bildet

LR Revision Närrev AB

På LR Revision Närrev AB är den nära och personliga kontakten samt rådgivning på specialistnivå viktiga värdestenar. LR består av många kontor runtom i Sverige och det som ligger i Trollhättan är en del av det nätverket. Det gör byrån lokal och nära, samtidigt som det finns expertiskompetens.

 • Grundades 1986
 • Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Bildet

Concentra Revision AB

Concentra Revision AB har ett etablerat och stort nätverk. Det här är en fristående redovisnings- och revisionsbyrå som har en god lokal förankring och känner till företagslivet i Trollhättan. Kunderna är utspridda över hela Fyrstadsregionen.

 • Grundades 2005
 • 10 anställda
 • Strandgatan 30, 461 30 Trollhättan
Bildet

JDG Revision AB

Revision ska utföras på ett effektivt sätt för att på det sättet ge så mycket till företaget som det går. Så arbetar man på JDG Revision AB, utöver att man strävar efter att hitta smarta lösningar och ett personligt engagemang genom rådgivning och smidig informationsöverföring.

 • Grundades 2005
 • 3 anställda
 • Kardanvägen 9, 461 38 Trollhättan

Begär kostnadsförslag från en revisor i Trollhättan

Nu har du läst om några av de många revisorer finns i Trollhättan. Om du vill få offerter, alltså kostnadsförslag, från en revisor i Trollhättan kan du begära det direkt på den här sidan. Den förfrågan du skickar in kommer matchas med flera kandidater och vidarebefordras till dem. 

Kort och gott innebär det att du kan få erbjudanden från flera än endast en revisor i Trollhättan. På så sätt har du som företagare det mycket lättare att hitta rätt kandidat. Och det är något att verkligen värdesätta eftersom en revisor är en ovärderlig resurs för ett företag.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Vad gör en revisor i Trollhättan?

De primära uppgifterna en revisor har är att granska företagets räkenskaper och kontrollera så att de har blivit redovisade på rätt sätt. Det är inte de enda uppgifterna en revisor i Trollhättan har. De bästa revisorerna kan lösa problem, även fast företaget inte visste om att de fanns. De kan också förklara saker och händelseförlopp så att du som företagare begriper hur allting hänger ihop. 

Om bolaget har en styrelse är det också revisorns uppgift att vid årets slut se om styrelsen har skött sig. De kommer sedan ge ett yttrande till årsstämman om de anser att man kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Varför ska man ha en revisor i Trollhättan?

Många företag ser en revisor som ett nödvändigt ont, och det tycker vi är helt fel sätt att se på saken. Hittar man rätt revisor finns det så otroligt många fördelar. Det är några anledningar till att man ska ha en revisor i Trollhättan. Andra anledningar är att vissa företag måste ha en revisor enligt lagen. Sådana företag kan inte välja bort en revisor, de är helt enkelt tvungna att ha en. Även sådana företag ska vara noga i valet av sin revisor i Trollhättan. 

Genom att lägga ner lite extra tid på att hitta rätt revisor kommer det betala av sig i slutändan. Väljer man den som är allra bäst kommer det gynna företaget både ekonomiskt och utvecklingsmässigt. 

Kan man kontrollera om en revisor är auktoriserad?

Auktoriserade revisorer är sådana som är godkända av Revisorsinspektionen. En auktoriserad revisor följer gällande regelverk och riktlinjer i sitt arbete. Om ni vill ha en auktoriserad revisor går det att kontrollera dennes uppgifter hos Revisorsinspektionen. 

På sin hemsida har den en sökfunktion där man antingen kan fylla i revisorns eller revisionsbolagets namn. Alla som är godkända av Revisorsinspektionen kan letas efter via den funktionen. 

Revisionsbolag eller frilansande revisor?

Företaget kan välja att antingen anlita en revisionsbyrå eller att anlita en frilansande revisor som driver sin egen verksamhet. Fördelen med en frilansande revisor är att de ofta styr mycket mera över sitt arbete och därmed kan de också välja mer fritt vilka företag de vill arbeta med. Väljer en frilansande yrkesarbetande revisor i Luleå att arbeta med er är det ofta på grund av att de faktiskt är intresserade av ert företag och nyfiken på det ni håller på med, och det är alltid en bra grundbult för en väl utförd revision.